فایل ورد استفاده از مشخصه هاي مرفولوژيکي در رودخانه هاي دايمي براي تعيين حداقل نياز آبي محيط اکولوژيکي

لینک دانلود

 فایل ورد استفاده از مشخصه هاي مرفولوژيکي در رودخانه هاي دايمي براي تعيين حداقل نياز آبي محيط اکولوژيکي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد استفاده از مشخصه هاي مرفولوژيکي در رودخانه هاي دايمي براي تعيين حداقل نياز آبي محيط اکولوژيکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد استفاده از مشخصه هاي مرفولوژيکي در رودخانه هاي دايمي براي تعيين حداقل نياز آبي محيط اکولوژيکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد استفاده از مشخصه هاي مرفولوژيکي در رودخانه هاي دايمي براي تعيين حداقل نياز آبي محيط اکولوژيکي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :16

مقاله حاضر به بررسی یکی از مهم ترین مسایل کشورهای دارای مساله کم آبی و رقابت مصرف کنندگان برای تخصیص آب پرداخته است. در این مقاله ضمن تعریف حداقل نیاز آبی لازم برای زنده مانی رودخانه ها، با به چالش کشیدن روش مورد استفاده در ایران (روش مونتانا)، به تشریح الگوریتمی پرداخته شده است که می تواند در مناطق فاقد اطلاعات مناسب میدانی از محیط اکولوژیکی با دقتی مناسب حداقل نیاز آبی زیست محیطی را محاسبه کند. روشهای مورد بررسی در این تحقیق را می توان در دو دسته روشهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی جای داد. از دسته اول روش تنانت (مونتانا) و از دسته دوم روش محیط خیس شده با دو الگوریتم متفاوت شیب منحنی و حداکثر انحنا مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. دو روش مزبور در مطالعه ای موردی در ایران به معرض قضاوت گذاشته شده و تناسب میان روش پیشنهادی، که از مشخصه های مرفولوژیکی رودخانه استفاده می کند، و شرایط طبیعی رودخانه ای دایمی با استفاده از تحلیل های آماری نشان داده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، استفاده از روش مونتانا با تحمیل استرس بر سیستم هیدرولوژیکی می تواند انتخابی نامناسب برای تعیین جریان حداقل برای حفظ محیط اکولوژیکی رودخانه ها باشد. تحقیق حاضر نشان می دهد که برای مطالعه موردی انجام شده نتایج روش هیدرولیکی حداکثر انحنای منحنی، از تطابق بیشتری با محیط برخوردار است. روش شیب منحنی برای حداقل دبی زیست محیطی مقادیری بسیار بزرگتر از دبی متوسط رودخانه را پیشنهاد می کند که می تواند در مناطقی دارای با بحران آب سوال برانگیز باشد.
كلید واژه: نیاز آبی اکولوژیکی، محیط زیست، مشخصه های مرفولوژیکی، رودخانه

توضیحات بیشتر