فایل ورد حذف منگنز از محيط آبي با زئوليت طبيعي و سديمي شده

لینک دانلود

 فایل ورد حذف منگنز از محيط آبي با زئوليت طبيعي و سديمي شده دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد حذف منگنز از محيط آبي با زئوليت طبيعي و سديمي شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد حذف منگنز از محيط آبي با زئوليت طبيعي و سديمي شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد حذف منگنز از محيط آبي با زئوليت طبيعي و سديمي شده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :10

هدف از این تحقیق، مقایسه ظرفیت جذب منگنز با زئولیت طبیعی و سدیمی شده است. برای این کار از زئولیت معادن سمنان با قطر ذرات 360 میکرومتر استفاده شد. برای اصلاح زئولیت، مقدار 5 گرم از زئولیت طبیعی را با 100 میلی لیتر محلول 1 مولار کلرید سدیم مخلوط و به مدت 24 ساعت در دمای اتاق نگهداری شد. برای اندازه گیری سطح ویژه از روش جذب متیلن بلو استفاده شد و نتایج نشان داد که سطح ویژه زئولیت طبیعی و سدیمی شده، 12.31 و 13.453 مترمربع به ازای هر گرم است. بررسی سینتیک جذب نشان داد که مدل غیر تعادلی اورامی، لاگرگرن و هو و همکاران فرایند جذب را بخوبی توصیف می کنند، ولی مدل اورامی دارای کمترین شاخص خطا (0.016 برای زئولیت طبیعی و 0.007 برای زئولیت سدیمی شده) و بیشترین ضریب همبستگی در هر دو حالت (99.9%) است. مطالعه ایزوترم جذب نشان داد که برای جاذب زئولیت طبیعی مدل های لانگمویر و سیپس به ترتیب با ضریب رگرسیون 99.8% و شاخص خطای 0.075 و 0.074 داده های ایزوترم را بهتر توصیف می کنند، همچنین برای زئولیت سدیمی شده مدل سیپس با بیشترین ضریب رگرسیون (99.7%) و کمترین شاخص خطای (0.097) داده های آزمایش را بهتر توصیف می کنند. ظرفیت جذب منگنز برای زئولیت طبیعی و سدیمی شده به ترتیب 3.67 و 5.316 میلی گرم برگرم به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که زئولیت سمنان (ایرانی) نسبت به جاذب های مختلف از جمله زئولیت های ترکیه و شیلی از ظرفیت بهتری در حذف منگنز از محیط آبی دارد. همچنین، بازده حذف منگنز با زئولیت سدیمی شده بیشتر از حالت طبیعی است.
كلید واژه: جذب، زئولیت منگنز، مدل های تعادلی و غیر تعادلی

توضیحات بیشتر