فایل ورد تعيين گونه هاي گياهي معرف برخي خصوصيات خاک در مراتع کوه نمک قم با استفاده از تکنيک رسته بندي

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين گونه هاي گياهي معرف برخي خصوصيات خاک در مراتع کوه نمک قم با استفاده از تکنيک رسته بندي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين گونه هاي گياهي معرف برخي خصوصيات خاک در مراتع کوه نمک قم با استفاده از تکنيک رسته بندي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين گونه هاي گياهي معرف برخي خصوصيات خاک در مراتع کوه نمک قم با استفاده از تکنيک رسته بندي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين گونه هاي گياهي معرف برخي خصوصيات خاک در مراتع کوه نمک قم با استفاده از تکنيک رسته بندي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : محيط شناسي

تعداد صفحات :10

با توجه به رابطه متقابل گیاه و خاک به عنوان اجزای اصلی اکوسیستم های مرتعی، تحقیق حاضر به شناخت گونه های معرف در شرایط سخت محیطی مناطق خشک و بیابانی به عنوان مهم ترین ابزار در مدیریت اکولوژیک این اکوسیستم ها پرداخته است. به این منظور، مراتع استپی و خشک کوه نمک در استان قم انتخاب شد. پس از تعیین واحدهای همگن اراضی، نمونه برداری در آنها با استفاده از پلات و به صورت تصادفی صورت گرفت. اندازه و تعداد پلات به ترتیب با استفاده از روشهای سطح حداقل و آماری تعیین شد. پس از شناسایی گونه های گیاهی در هر پلات، درصد پوشش تاجی گونه ها و مشخصات توپوگرافی نقطه نمونه برداری ثبت شد. سپس با حفر 10 پروفیل خاک در هر واحد، نمونه برداری در دو عمق 0 تا 20 و 20 تا 50 سانتیمتری خاک صورت گرفته و نمونه ها برای تعیین مشخصه های هدایت الکتریکی (EC)، اسیدیته خاک (pH) درصد گچ (CaSo4)، درصد آهک (CaCo3)، نسبت جذب سدیم (SAR) و بافت خاک به آزمایشگاه منتقل شد. در نهایت، داده های به دست آمده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از تکنیک های رسته بندی DCA و CCA، روابط گونه های گیاهی و عوامل خاکی تعیین شد. نتایج نشان داد که شوری و بافت خاک از عوامل اصلی محدودکننده رشد گونه های گیاهی این مناطق محسوب می شوند و فقط دو گونه Stipagrostis plumosa و Tamarix aphylla به ترتیب با شنی و شور بودن خاک واکنش مثبت نشان داده اند. همچنین گونه های موجود در مناطق تخریب یافته، واکنش مشخصی با عوامل خاکی نداشته و به صورت گروه اکولوژیک جداگانه ظاهر شده اند.
كلید واژه: خاک، گونه معرف، رسته بندی، مناطق خشک، قم

توضیحات بیشتر