فایل ورد بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد بهداشتي مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اهواز در رابطه با آسکاريازيس کودکان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد بهداشتي مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اهواز در رابطه با آسکاريازيس کودکان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد بهداشتي مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اهواز در رابطه با آسکاريازيس کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد بهداشتي مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اهواز در رابطه با آسکاريازيس کودکان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد بهداشتي مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اهواز در رابطه با آسکاريازيس کودکان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: آلودگی به انگل های روده ای یکی از مشکلات بهداشتی در کشورهای در حال توسعه می باشد. در حال حاضر سالیانه 1 تا 2 میلیارد نفر از مردم جهان به این بیماری مبتلا می شوند و همه ساله هزینه هنگفتی صرف درمان مبتلایان می گردد. تمام این مشکلات درحالی است که با اجرای برنامه های آموزش بهداشت که نسبت به درمان کم هزینه تر می باشد می توان نسبت به پیشگیری بیماری اقدام نمود. این مطالعه با هدف ارزیابی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اهواز درباره آسکاریازیس کودکان در سال 1385 انجام یافت.روش بررسی: این بررسی توصیفی - تحلیلی تعداد 214 مادر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط برنامه نرم افزاری SPSS-13 صورت پذیرفت.یافته ها: یافته های بررسی نشان داد که 77.6 درصد از مادران، خانه دار و حدود 9.8 درصد از آنان بی سواد بودند. 77.6 درصد مادران دارای آگاهی ضعیف، 68.2 درصد نگرش بی تفاوت و 84.1 درصد عملکرد ضعیف نسبت به آسکاریازیس داشتند.نتیجه گیری: بین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مادران با سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین بین سطح آگاهی، نگرش، عملکرد و سطح سواد و شغل مادر با فاصله اطمینان 95 درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. با توجه به آگاهی، نگرش و عملکرد ضعیف مادران در رابطه با آسکاریازیس، لازم است با ارایه برنامه های آموزشی موثر کمک شایانی به پیشگیری از این بیماری نمود.
كلید واژه: آگاهی، نگرش، عملکرد، مادران، آسکاریازیس، مراکز بهداشتی درمانی، ایران

توضیحات بیشتر