فایل ورد بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر پرخوري عصبي در زنان مراجعه کننده به انجمن پرخوري اهواز

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر پرخوري عصبي در زنان مراجعه کننده به انجمن پرخوري اهواز دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر پرخوري عصبي در زنان مراجعه کننده به انجمن پرخوري اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر پرخوري عصبي در زنان مراجعه کننده به انجمن پرخوري اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر پرخوري عصبي در زنان مراجعه کننده به انجمن پرخوري اهواز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: امروزه مشخص کردن علت پرخوری مشکل است و به نظر می رسد که این اختلال از همبستگی چندین علت به وجود می آید و درمان باید مسایل جسمانی، مشکلات رفتاری و مسایل روانشناختی را مد نظر قرار دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی روان درمانی گروهی به روش شناختی- رفتاری بر کاهش علایم پرخوری عصبی در زنان مراجعه کننده به انجمن پرخوری در شهر اهواز است.روش بررسی: این پژوهش بر روی 30 بیمار مبتلا به پرخوری که از گروه های انجمن پرخوری (OA) انتخاب شده بودند، اجرا گردید. روش نمونه گیری در دسترس بود. پس از انتخاب نمونه با استفاده از پرسشنامه پرخوری و مصاحبه بالینی، افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش به مدت 6 هفته در جلسات گروه درمانی شناختی- رفتاری شرکت کردند. فرض پژوهش بر این بود که این شیوه درمانی باعث کاهش علایم پرخوری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می شود. شرکت کنندگان در این پژوهش قبل و بعد از اجرای مداخله به کمک پرسشنامه پرخوری مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین، برای تحلیل داده ها از SPSS نسخه شانزدهم استفاده شد.یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان شناختی- رفتاری گروهی باعث کاهش معنی داری در علایم پرخوری گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل (P<0.001 و F=107.16) گردید.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که درمان شناختی- رفتاری بر کاهش علایم پرخوری موثر است و بنابراین استفاده از این روش به درمانگران توصیه می شود.
كلید واژه: گروه درمانی شناختی- رفتاری، پرخوری عصبی، انجمن پرخوری

توضیحات بیشتر