فایل ورد تخليص و تعيين خصوصيات فعال کننده فاکتور X انعقاد خون از زهر افعي لبتيناي ايراني

لینک دانلود

 فایل ورد تخليص و تعيين خصوصيات فعال کننده فاکتور X انعقاد خون از زهر افعي لبتيناي ايراني دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تخليص و تعيين خصوصيات فعال کننده فاکتور X انعقاد خون از زهر افعي لبتيناي ايراني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تخليص و تعيين خصوصيات فعال کننده فاکتور X انعقاد خون از زهر افعي لبتيناي ايراني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تخليص و تعيين خصوصيات فعال کننده فاکتور X انعقاد خون از زهر افعي لبتيناي ايراني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: زهر مارها به ویژه زهر مارهای خانواده ویپریده (افعی ها) و کروتالیده حاوی ترکیباتی هستند که می توانند روی انعقاد خون اثر بگذارند. هدف از این مطالعه جداسازی فعال کننده اختصاصی فاکتور خونی انعقادی X از زهر افعی لبتینای ایران می باشد.روش بررسی: دویست میلی گرم زهر خام افعی لبتینای ایران به وسیله کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون روی سفادکس G-100 برده شد. سپس فراکسیون حاوی فعال کننده فاکتورX به وسیله کروماتوگرافی تعویض یون روی ستون دی اتیل امینواتیل، سلولز (DEAE-52) برده شد. در مرحله آخر فراکسیون حاوی فعال کننده فاکتورX حاصل از مرحله دوم کروماتوگرافی دوباره به وسیله کروماتوگرافی تعویض یون روی ستون دی اتیل امینواتیل، سلولز( DEAE-52) اما با PH متفاوت برده شد.یافته ها: فعال کننده جدا شده یک باند پروتئینی را روی سدیم دودسیل سولفات، پلی اکریل امید ژل(SDS-PAGE) در شرایط غیر احیا نشان داد. وزن مولکولی آن به وسیله SDS–PAGE ، 78000 دالتون تخمین زده شد. فعال کننده در حضور یون کلسیم (Ca2-) فاکتور انعقادی X را به فاکتور X فعال شده(xa) تبدیل می کند و روی پروترومبین و فیبرینوژن تاثیری ندارد.فعال کننده، روی سوبسترای فاکتور Xa یعنی بنزوئیل، ایزولوسیل، گلیسیل، ارژینیل، پارانتیروآنیلید (S-2222) فعالیت امیدو لیتیک ندارد. روی سوبسترای بنزوئیل ارژینین اتیل استر (BAEE) فعالیت آرژینین استرازی ندارد.نتیجه گیری: باتوجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد که فاکتور استخراج شده برای فاکتور X اختصاصی باشد.
كلید واژه: زهرمار، افعی لبتینا، فعال کننده فاکتور X

توضیحات بیشتر