فایل ورد بررسي غناي گونه اي و فرم هاي رويشي در طول گراديان ارتفاعي مراتع مشجر غرب کشور (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده ارغوان، استان ايلام)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي غناي گونه اي و فرم هاي رويشي در طول گراديان ارتفاعي مراتع مشجر غرب کشور (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده ارغوان، استان ايلام) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي غناي گونه اي و فرم هاي رويشي در طول گراديان ارتفاعي مراتع مشجر غرب کشور (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده ارغوان، استان ايلام)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي غناي گونه اي و فرم هاي رويشي در طول گراديان ارتفاعي مراتع مشجر غرب کشور (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده ارغوان، استان ايلام)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي غناي گونه اي و فرم هاي رويشي در طول گراديان ارتفاعي مراتع مشجر غرب کشور (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده ارغوان، استان ايلام) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون منابع طبيعي

تعداد صفحات :17

رویشگاه زاگرس از جمله منابع مهم بیولوژیک ایران به شمار می رود که دارای اهمیت ویژه ای از نظر گونه های گیاهی و جانوری، ذخایر ژنتیکی، مراتع مشجر و ... می باشد. وجود گونه های گیاهی متنوع و برخی گونه های اندمیک ضرورت حفاظت از این اکوسیستم ها را بیش از پیش آشکارتر می سازد. این تحقیق در قسمتی از مراتع مشجر غرب کشور (منطقه حفاظت شده تنگه ارغوان- استان ایلام) انجام گردیده است. غنای گونه ای گیاهان مرتعی زیراشکوب با کاربرد شاخص های شمارش تعداد گونه، مارگالف، منهینگ و نیز فرم های رویشی در طول گرادیان ارتفاعی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد بین شاخص های مذکور با ارتفاع رابطه غیر خطی وجود دارد. روند این تغییرات به گونه ای است که با افزایش ارتفاع میزان غنای گونه ای ابتدا افزایش و پس از رسیدن به ارتفاعات میانی (1800 متر) کاهش می یابد. از بین شاخص های مذکور تنها تغییرات شاخص غنای گونه ای بر حسب تعداد گونه اختلاف معنی داری در سطح 0.01 و سایر شاخص ها اختلافی در سطح 0.05 نشان دادند. در بررسی فرم های رویشی نیز مشاهده گردید گیاهان تروفیت در ارتفاعات پایین از غنای بیشتری برخوردار می باشند و با افزایش ارتفاع از تعداد این گیاهان کاسته شده و به تعداد سایر فرم های رویشی اعم از همی کریپتوفیت، کریپتوفیت، ژئوفیت و فانروفیت افزوده می شود. به طور کلی تروفیت ها با 48% و فانروفیت ها با 9% به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.
كلید واژه: غنای گونه ای، فرم های رویشی، تغییرات ارتفاعی، منطقه حفاظت شده ارغوان، زاگرس

توضیحات بیشتر