فایل ورد تاثير تمرين تعادلي Star Excursion Balance Training بر ثبات عملکردي مچ پا از طريق آزمون عملکردي Agility Hop در بيماران مبتلا به بي ثباتي مزمن يک طرفه مچ پا

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير تمرين تعادلي Star Excursion Balance Training بر ثبات عملکردي مچ پا از طريق آزمون عملکردي Agility Hop در بيماران مبتلا به بي ثباتي مزمن يک طرفه مچ پا دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير تمرين تعادلي Star Excursion Balance Training بر ثبات عملکردي مچ پا از طريق آزمون عملکردي Agility Hop در بيماران مبتلا به بي ثباتي مزمن يک طرفه مچ پا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير تمرين تعادلي Star Excursion Balance Training بر ثبات عملکردي مچ پا از طريق آزمون عملکردي Agility Hop در بيماران مبتلا به بي ثباتي مزمن يک طرفه مچ پا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير تمرين تعادلي Star Excursion Balance Training بر ثبات عملکردي مچ پا از طريق آزمون عملکردي Agility Hop در بيماران مبتلا به بي ثباتي مزمن يک طرفه مچ پا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: شیوع بالای عارضه پیچ خوردگی مچ پا در جامعه انسانی و به خصوص در ورزشکاران و عوارض ناشی از مزمن شدن عارضه منجر به کاهش حضور آنان در صحنه های مختلف زندگی (ورزش و ...) می گردد. لذا یک آزمون عملکردی مطمئن برای بازگشت به فعالیت های ورزشی لازم می باشد. هدف، بررسی تاثیر تمرین تعادلی بر فاصله reach شده توسط پای غیر درگیر و تاثیر آن بر تعادل پویای مبتلایان به بی ثباتی مزمن یک طرفه مچ پا بوده که از طریق آزمون عملکردی Agility hop تعیین گردید.روش بررسی: دو گروه 12 نفری شاهد و مورد از بیماران مبتلا به بی ثباتی مزمن یک طرفه مچ پا تشکیل شد و برای آنها از برنامه های مداخله فیزیوتراپی رایج و نوین استفاده گردید. یافته ها با آمار توصیفی و تحلیلی (t زوج) و با استفاده از نرم افزار SPSS 15 تحلیل شدند.یافته ها: مقایسه امتیازات مربوط به آزمون تعادلی SEBT در اعضای گروه مورد، نشان دهنده بهبود تعادل پویای این بیماران بود. منتها این بهبودی که از طریق افزایش فاصله reach شده پای غیر درگیر حین stance روی پای درگیر بوده، در 4 جهت قدامی، قدامی- داخلی، خلفی، و خلفی- خارجی از جلسه 10 الی 12 تفاوت معنی داری در بین دو روش مداخله دیده شد (P<0.05).نتیجه گیری: هر دو روش مداخله فیزیوتراپی در بهبود تعادل پویای مبتلایان به بی ثباتی مزمن یک طرفه مچ پا موثر بوده اند، اما چون در 4 جهت از 8 جهت reach شده، از جلسه 10 تا 12، تفاوت معنی داری در بین دو روش مداخله دیده شده، لازم است تا تعداد جلسات درمان، به بیش از 12 جلسه ارتقاء یابد تا شاید تفاوت معنی داری بین آنها ملاحظه گردد.
كلید واژه: بی ثباتی مزمن یک طرفه مچ پا (UCAI)، تمرین و آزمون SEBT) Star Excursion Balance Training)، تعادل پویا، آزمون عملکردی Agility hop

توضیحات بیشتر