فایل ورد اثر سه رقم سويا روي پارامترهاي زيستي- باروري سن (Orius albidipennis Rueter (Hem., Anthocoridae به عنوان شکارگر کنه دولکه اي (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae در شرايط آزمايشگاهي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر سه رقم سويا روي پارامترهاي زيستي- باروري سن (Orius albidipennis Rueter (Hem., Anthocoridae به عنوان شکارگر کنه دولکه اي (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae در شرايط آزمايشگاهي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر سه رقم سويا روي پارامترهاي زيستي- باروري سن (Orius albidipennis Rueter (Hem., Anthocoridae به عنوان شکارگر کنه دولکه اي (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae در شرايط آزمايشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر سه رقم سويا روي پارامترهاي زيستي- باروري سن (Orius albidipennis Rueter (Hem., Anthocoridae به عنوان شکارگر کنه دولکه اي (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae در شرايط آزمايشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر سه رقم سويا روي پارامترهاي زيستي- باروري سن (Orius albidipennis Rueter (Hem., Anthocoridae به عنوان شکارگر کنه دولکه اي (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae در شرايط آزمايشگاهي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات حشره شناسي

تعداد صفحات :14

ارقام مختلف یک گیاه یا گونه های مختلف گیاهی می توانند به صورت غیرمستقیم از طریق جیره غذایی میزبان ویژگی های زیستی شکارگرها را تحت تاثیر قرار دهند که این تاثیرها منجر به کاهش یا افزایش نرخ رشد، مدت زمان دوره نمو، نرخ مرگ و میر و باروری می شود. در این بررسی پارامترهای جدول زندگی، تولیدمثل و رشد جمعیت سن شکارگر Orius albidipennis Rueter درون اتاقک رشد تحت شرایط دمایی 25±1oC، رطوبت 65±5 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی با تغذیه از مراحل مختلف سنی کنه دولکه ای پرورش یافته روی سه رقم سویا گرگان 3، DPX و ویلیامز محاسبه گردید.بر اساس نتایج به دست آمده، بین میانگین طول دوره رشد جنینی، میانگین طول دوره رشد پیش از بلوغ و دوره رشدی افراد نر و ماده سن O. albidipennis روی سه رقم سویا اختلاف معنی دار مشاهده نشد. در سه رقم سویا تعداد سن های ماده نسبت به سن های نر بیشتر بود. نرخ تولیدمثل خالص، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ متناهی افزایش جمعیت، متوسط طول یک نسل و مدت زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت (بر حسب روز) روی رقم گرگان 3 به ترتیب 7.14، 0.08، 1.09، 22.44 و 7.89 و روی رقم DPX به ترتیب 9.68، 0.09، 1.10، 22.87، 6.96 و روی رقم ویلیامز به ترتیب 3.65، 0.05، 1.05، 1.05، 22.30 و 11.88 محاسبه شد. بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات مربوط به جدول زندگی و پارامترهای تولیدمثلی، این شکارگر می تواند باعث کنترل بهتر کنه دونقطه ای روی رقم DPX گردد و نیز نتایج حاصل از مطالعه پارامترهای رشد جمعیت نشان داد رقم DPX گیاه سویا میزبان مناسب تری بوده و تاثیرات غیرمستقیم بهتری در رشد و تولیدمثل سن شکارگر از طریق شکار ایجاد می کند.
كلید واژه: سن شکارگر، Orius albidipennis، کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae، سویا، شاخص های زیستی

توضیحات بیشتر