فایل ورد اثر ارزش هاي اسلامي در تصميم هاي آميخته بازاريابي (مطالعه موردي: شرکت هاي صنايع غذايي)

لینک دانلود

 فایل ورد اثر ارزش هاي اسلامي در تصميم هاي آميخته بازاريابي (مطالعه موردي: شرکت هاي صنايع غذايي) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر ارزش هاي اسلامي در تصميم هاي آميخته بازاريابي (مطالعه موردي: شرکت هاي صنايع غذايي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر ارزش هاي اسلامي در تصميم هاي آميخته بازاريابي (مطالعه موردي: شرکت هاي صنايع غذايي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر ارزش هاي اسلامي در تصميم هاي آميخته بازاريابي (مطالعه موردي: شرکت هاي صنايع غذايي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقتصاد اسلامي

تعداد صفحات :34

بحث کسب و کار در اقتصاد اسلامی، ملاحظه های ارزشی ویژه ای دارد؛ به طوری که پایبندی به ارزش های اسلامی به صورت توانمندی محوری برای بنگاه های اسلامی در نظر گرفته می شود تا تصمیم های کلیدی سازمان از جمله تصمیم های بازاریابی را حول این توانمندی بگیرند.هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی اثر ارزش های اسلامی در تصمیم های آمیخته بازاریابی است. جهت دستیابی به این مهم، با استفاده از روش کتابخانه ای و با مطالعه قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم، امامان معصومو با توجه به نظریه های اندیشه وران اسلامی، ارزش های مطرح در تصمیم های آمیخته بازاریابی شامل تصمیم های محصول، قیمت گذاری، پیشبرد و بازارگذاری استخراج شده است و پس از آن با استفاده از روش پیمایشی، فرضیه های پژوهش مبنی بر اینکه ارزش های اسلامی، اثر مثبت و معناداری در تصمیم های آمیخته بازاریابی دارند، در شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی شهر تبریز مورد آزمون قرار گرفته و با ابزار پرسشنامه، داده های پژوهش جمع آوری شده است. نتیجه های تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که ارزش های اسلامی در تصمیم های چهار بعد آمیخته بازاریابی اثر مثبت و معناداری دارد.
كلید واژه: ارزش های اسلامی، آمیخته بازاریابی، بازاریابی

توضیحات بیشتر