فایل ورد تاثير سريع ورزش افزايشي خسته کننده هوازي بر لپتين سرمي و ليپيدهاي پلاسما

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير سريع ورزش افزايشي خسته کننده هوازي بر لپتين سرمي و ليپيدهاي پلاسما دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير سريع ورزش افزايشي خسته کننده هوازي بر لپتين سرمي و ليپيدهاي پلاسما  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير سريع ورزش افزايشي خسته کننده هوازي بر لپتين سرمي و ليپيدهاي پلاسما،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير سريع ورزش افزايشي خسته کننده هوازي بر لپتين سرمي و ليپيدهاي پلاسما :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: بعد از کشف لپتین تحقیقاتی جهت درک بهتر عملکرد آن صورت گرفت. مطالعات بر روی ورزش های شدید و بر روی تمرینات ورزشی مختلف تمرکز دارد. مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر حاد یک جلسه ورزش فزاینده درمانده ساز هوازی بر لپتین سرمی و لیپید های پلاسما در مردان تمرین کرده 26 – 19 ساله انجام گرفته است.روش بررسی: 24 مرد تمرین کرده داوطلب به طور تصادفی به دو گروه تمرین (12 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. گروه ها آزمون فزاینده درمانده ساز آستراند را بر روی تردمیل اجرا کردند. نمونه گیری خونی، قبل از آزمون، بلافاصله بعد از آزمون و 9 ساعت بعد از تمرین صورت گرفت. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 و روش های آماری ANOVAبا اندازه گیری مکرر دو طرفه، آزمون تی همبسته و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد، لپتین سرمی بلافاصله بعد از تمرین تغییر معنی داری نکرده است (P>0.05). LDL-c و TC (کلسترول تام) خون گروه تمرین بلافاصله بعد از تمرین افزایش معنی داری نشان دادند (P<0.033). همبستگی منفی معنی داری بین لپتین بلافاصله بعد از تمرین وLDL–c قبل از تمرین در گروه تمرین مشاهده شد (r=0.65 و P<0.022). تفاوت بین دو گروه تمرین و کنترل، در هیچ یک از فاکتورها (به جز کلسترول) در طول سه نوبت اندازه گیری معنی دار نبوده است (P>0.05).نتیجه گیری: یک جلسه فعالیت ورزشی فزاینده درمانده ساز هوازی هیچ گونه تاثیر حاد معنی داری بر لپتین سرمی مردان تمرین کرده 19 تا 26 سال ایجاد نمی نماید.
كلید واژه: ورزش فزاینده، لپتین سرمی، تری گلیسیرید، کلسترول تام، لیپید با چگالی بالا، لیپید با چگالی پایین، لیپید با چگالی خیلی پایین

توضیحات بیشتر