فایل ورد مقايسه تظاهرات باليني سل ريوي در بيماران با و بدون عفونت ويروس نقص ايمني انساني (HIV) بستري شده در بخش عفوني بيمارستان رازي اهواز

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه تظاهرات باليني سل ريوي در بيماران با و بدون عفونت ويروس نقص ايمني انساني (HIV) بستري شده در بخش عفوني بيمارستان رازي اهواز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه تظاهرات باليني سل ريوي در بيماران با و بدون عفونت ويروس نقص ايمني انساني (HIV) بستري شده در بخش عفوني بيمارستان رازي اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه تظاهرات باليني سل ريوي در بيماران با و بدون عفونت ويروس نقص ايمني انساني (HIV) بستري شده در بخش عفوني بيمارستان رازي اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه تظاهرات باليني سل ريوي در بيماران با و بدون عفونت ويروس نقص ايمني انساني (HIV) بستري شده در بخش عفوني بيمارستان رازي اهواز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف:سل ریوی شایع ترین شکل سل در بیماران HIV/AIDS می باشد. که می تواند بر روی سیر عفونت تاثیر بگذارد. مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر عفونت HIV بر تظاهرات بالینی سل ریوی انجام شد.روش بررسی: اطلاعات بیماران بستری شده با تشخیص سل ریوی در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز طی سال های 1383 تا 1387 از پرونده ها استخراج شد. 204 پرونده بیماران مبتلا به سل بررسی و به دو گروه مبتلا به عفونت همزمان سل ریوی وHIV (34 نفر) و گروه مبتلا به سل ریوی بدون عفونتHIV (170 نفر) تقسیم شدند. علایم بالینی این دو گروه مقایسه شدند. برای تحلیل داده ها با انجام آزمون مجذور کای از نرم افزار SPSS استفاده گردید.یافته ها: در هر دو گروه جنس مذکر بیشتر بود (P<0.001). میانگین سنی گروهTB/HIV+ ، (31.85±8.52) سال و کمتر از گروهTB/HIV- ،(44.33±10.34) بود (P=0.001).تب، ضعف و هموپتیزی در گروهTB/HIV+، (به ترتیب 94.11 درصد، 58.82 درصد، 20.58 درصد) نسبت به گروه TB/HIV-، (به ترتیب 81.17 درصد، 50.6 درصد، 7.05 درصد) بیشتر دیده شد (به ترتیب P=0.07، P=0.23، P=0.01) و اما سرفه مزمن، خلط و کاهش وزن و تعریق شبانه در گروهTB/HIV- ، (به ترتیب 95.29 درصد، 87.64 درصد ،71.17 درصد، 61.76 درصد) نسبت به گروه TB/HIV+ (به ترتیب 73.52 درصد، 70.58 درصد، 38.23 درصد و 41.17 درصد) بیشتر دیده شد (به ترتیب P=0.04، P=0.009، P=0.04، P=0.03).نتیجه گیری: با توجه به تفاوت های یافته شده در دو گروه، در افراد HIV+ نه تنها هنگام مراجعه با علایمی نظیر سرفه و خلط، بلکه در مراجعه با تب و علائم عمومی نیز می بایست همواره سل را به عنوان یکی از تشخیص های افتراقی مدنظر داشت.
كلید واژه: سل، نقص ایمنی انسانی، اهواز

توضیحات بیشتر