فایل ورد تاثير ارتفاع از سطح دريا بر خواص فيزيکي چوب جوان گونه ممرز (مطالعه موردي: در طرح جنگلداري ماشلک)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير ارتفاع از سطح دريا بر خواص فيزيکي چوب جوان گونه ممرز (مطالعه موردي: در طرح جنگلداري ماشلک) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير ارتفاع از سطح دريا بر خواص فيزيکي چوب جوان گونه ممرز (مطالعه موردي: در طرح جنگلداري ماشلک)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير ارتفاع از سطح دريا بر خواص فيزيکي چوب جوان گونه ممرز (مطالعه موردي: در طرح جنگلداري ماشلک)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير ارتفاع از سطح دريا بر خواص فيزيکي چوب جوان گونه ممرز (مطالعه موردي: در طرح جنگلداري ماشلک) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون منابع طبيعي

تعداد صفحات :10

در این تحقیق، تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر خواص فیزیکی چوب جوان گونه ممرز مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، تعداد نه اصله درخت سالم ممرز دوازده ساله به طور تصادفی در ارتفاع 300، 750 و 1350 متری از سطح دریا در طرح جنگلداری ماشلک انتخاب گردید. از هر درخت سه دیسک از ارتفاع برابر سینه، 50 و 75 درصد ارتفاع درختان قطع و نمونه هایی در سطح دیسک ها برای مقایسه خواص فیزیکی شامل دانسیته خشک، دانسیته بحرانی، همکشیدگی حجمی و واکشیدگی حجمی تهیه شد. نتایج آنالیز تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر دانسیته خشک، دانسیته بحرانی، همکشیدگی حجمی و واکشیدگی حجمی چوب جوان ممرز معنی دار نیست. روند تغییرات دانسیته خشک و بحرانی در محور طولی از پایین به بالای درخت نزولی است. اثر متقابل کلاسه ارتفاعی و محور طولی درخت بر دانسیته خشک، بحرانی، همکشیدگی و واکشیدگی حجمی غیرمعنی دار و اثر محور طولی درخت بر دانسیته خشک و بحرانی چوب معنی دار است. نتایج همبستگی نشان داد که ارتباط بین دانسیته با تغییرات ابعادی چوب در ارتفاع 750 متر نسبت به سایر کلاسه ارتفاعی قوی تر است.
كلید واژه: ممرز، چوب جوان، ارتفاع از سطح دریا، دانسیته خشک، دانسیته بحرانی، همکشیدگی حجمی، واکشیدگی حجمی

توضیحات بیشتر