فایل ورد ويژگيهاي روان سنجي نسخه فارسي شاخص عملکرد جنسي زنان

لینک دانلود

 فایل ورد ويژگيهاي روان سنجي نسخه فارسي شاخص عملکرد جنسي زنان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ويژگيهاي روان سنجي نسخه فارسي شاخص عملکرد جنسي زنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ويژگيهاي روان سنجي نسخه فارسي شاخص عملکرد جنسي زنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ويژگيهاي روان سنجي نسخه فارسي شاخص عملکرد جنسي زنان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: مشکلات جنسی در زنان شیوع بالایی داشته و مکررا با تنشهای فردی و تخریب کیفیت زندگی ارتباط دارد. هدف این مطالعه اعتباریابی نسخه ایرانی انطباق یافته فرهنگی FSFI (شاخص عملکرد جنسی زنان) است.روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی، 448 زن (54-19 سال) پس از اعمال معیارهای ورود و خروج واجد شرایط وارد مطالعه شدند. ابزار به فارسی ترجمه، سپس به انگلیسی برگردان شده و به طور پایلوت برای تعیین حساسیت های فرهنگی، آزمون شد. روایی سازه بوسیله آنالیز عاملی اکتشافی و تاییدی ارزیابی شد و توافق درونی با آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی بین مورد تخمین زده شد. علاوه بر این، پایایی آزمون باز آزمون ابزار در فاصله 4 هفته تعیین شد (362 نفر). روایی تفکیک کننده با آنالیز واریانس بین گروه ها اندازه گیری شد.یافته ها: ضریب پایایی آزمون، باز آزمون کلی برای هر از حوزه های (IV-FSFI) بالا ( دامنه r از 0.73 تا 0.86 بود) و ثبات درونی در محدوده قابل قبولی بود ( از 0.72 تا 0.90). آنالیز مولفه اصلی با چرخش واریماکس ساختاری متشکل از 5 فاکتور را نشان داد که برازش مناسبی با داده ها داشته و با نسخه اصلی FSFI شباهت کافی دارد. آنالیز عاملی تاییدی نیز ساختار حوزه های مذکور را تایید نموده و از روایی عاملی IV-FSFI حمایت می کند.نتیجه گیری: نسخه ایرانی شاخص عملکرد جنسی زنان نشان داد که ابزاری روا و پایا با ویژگیهای روان سنجی خوب است و میتواند برای غربالگری مقدماتی سریع و دقیق زنانی با وضعیت سلامت جنسی نامشخص در کلینیک ها یا سایر مراکز پزشکی بکار گرفته شود.
كلید واژه: نسخه فارسی شاخص عملکرد جنسی زنان، اختلال عملکرد جنسی زنان، روایی، پایایی

توضیحات بیشتر