فایل ورد فاکتور ميرايي چوب کاج جنگلي در ارتعاشات آزاد طولي، خمشي و پيچشي

لینک دانلود

 فایل ورد فاکتور ميرايي چوب کاج جنگلي در ارتعاشات آزاد طولي، خمشي و پيچشي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد فاکتور ميرايي چوب کاج جنگلي در ارتعاشات آزاد طولي، خمشي و پيچشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد فاکتور ميرايي چوب کاج جنگلي در ارتعاشات آزاد طولي، خمشي و پيچشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد فاکتور ميرايي چوب کاج جنگلي در ارتعاشات آزاد طولي، خمشي و پيچشي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون منابع طبيعي

تعداد صفحات :16

دراین بررسی اثر نوع و جهت ارتعاش به همراه اثر اندازه عرض نمونه در تیرهای مستطیلی چوب کاج جنگلی (Pinus silvestris) مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور تعداد 39 قطعه تیر چوبی کاملا راست تار و سالم به ابعاد اسمی 36´4.5´2 سانتی متر (LRT) (نمونه های پهن) از چوب کاج جنگلی تهیه و فاکتور میرایی مد اول ارتعاش این نمونه ها از روی کاهش لگاریتمی در دامنه لحظه ای به تفکیک طی آزمون های ارتعاش طولی، خمشی (LT) و پیچشی برآورد شد. سپس نمونه ها به وسیله برش از جهت شعاعی به دو تیر کوچک تر به ابعاد اسمی 36´2´2 سانتی متر (LRT) (نمونه های باریک) تقسیم و مجددا فاکتور میرایی مد اول ارتعاش نمونه ها طی آزمون های ارتعاش طولی و خمشی LT) و (LR محاسبه و مقادیر میرایی نمونه های باریک در هر آزمون با مقادیر مشابه نمونه های پهن نظیر خود مقایسه شدند. عرض باریک یا پهن نمونه ها در هیچ یک از آزمون های ارتعاشی در برآورد فاکتور میرایی ارتعاش موثر نبود در حالی که نوع و جهت ارتعاش تاثیر معنی داری در برآورد مقادیر میرایی داشت به طوری که بزرگ ترین مقادیر میرایی مربوط به ارتعاش پیچشی و کمترین آنها مربوط به ارتعاش طولی بود. ارتعاش خمشی LT و LR با هم تفاوتی نشان ندادند. پیش بینی شده است در انواع آزمون های ارتعاشی، برای اندازه گیری فاکتور میرایی بتوان از نمونه های با هر اندازه ای (مثلا شرایط سرویس) استفاده نمود.
كلید واژه: ارتعاش، پیچش، تیر، خمش، کاج، کاهش لگاریتمی، میرایی

توضیحات بیشتر