فایل ورد بررسي مقايسه اي ضريب هدايت حرارتي گونه هاي چوبي سپيدار، ممرز و افراشيردار

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقايسه اي ضريب هدايت حرارتي گونه هاي چوبي سپيدار، ممرز و افراشيردار دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقايسه اي ضريب هدايت حرارتي گونه هاي چوبي سپيدار، ممرز و افراشيردار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقايسه اي ضريب هدايت حرارتي گونه هاي چوبي سپيدار، ممرز و افراشيردار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقايسه اي ضريب هدايت حرارتي گونه هاي چوبي سپيدار، ممرز و افراشيردار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون منابع طبيعي

تعداد صفحات :16

در این تحقیق ضریب هدایت حرارتی چوب سپیدار، ممرز و افرا شیردار در محدوده دمایی 40 تا 80 درجه سانتی-گراد، به طور تجربی در آزمایشگاه فیزیک گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ‏‏‎ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با بهره گیری از دستگاه اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی مطابق با استاندارد ASTM C177اندازه گیری و سپس روابطی تجربی جهت پیش بینی ضرایب هدایت حرارتی سپیدار، ممرز و افرا شیردار در محدوده دمایی مذکور پیشنهاد شد. جهت تعیین هدایت حرارتی از هر گونه چوبی دو نمونه آزمونی با سطح مقطع 20 ×20 cm2 و ضخامت 1 cm از شمال ایران (جنگل های آمل) تهیه شد. نتایج نشان داد که ضریب هدایت حرارتی چوب های سپیدار، ممرز و افرا شیردار به طور خطی با دما افزایش می یابد. همچنین، ضریب هدایت حرارتی این سه گونه مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج نشان داد که بیشترین ضریب هدایت حرارتی در هر دمای میانگین مطلوب در بازه دمایی 40 تا 80 درجه سانتی گراد مربوط به گونه ممرز است.
كلید واژه: سپیدار، ممرز، افرا شیردار، ضریب هدایت حرارتی، روش آزمایشگاهی

توضیحات بیشتر