فایل ورد تاثير دماهاي مختلف روي طول دوره هاي نشوونمايي کفشدوزک (Hippodamia variegata Goeze (Col., Coccinellidae با تغذيه از شته باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hem., Aphididae

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير دماهاي مختلف روي طول دوره هاي نشوونمايي کفشدوزک (Hippodamia variegata Goeze (Col., Coccinellidae با تغذيه از شته باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hem., Aphididae دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير دماهاي مختلف روي طول دوره هاي نشوونمايي کفشدوزک (Hippodamia variegata Goeze (Col., Coccinellidae با تغذيه از شته باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hem., Aphididae  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير دماهاي مختلف روي طول دوره هاي نشوونمايي کفشدوزک (Hippodamia variegata Goeze (Col., Coccinellidae با تغذيه از شته باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hem., Aphididae،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير دماهاي مختلف روي طول دوره هاي نشوونمايي کفشدوزک (Hippodamia variegata Goeze (Col., Coccinellidae با تغذيه از شته باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hem., Aphididae :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات حشره شناسي

تعداد صفحات :12

کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze یکی از مهم ترین شکارگرهای فعال آفات کشاورزی می باشد که در اکثر نقاط کشور وجود دارد. جهت بررسی تاثیر درجه حرارت های مختلف روی طول دوره های رشدی این کفشدوزک و حداقل آستانه حرارتی رشد و مجموع درجه حرارت موثر روزانه مورد نیاز جهت تکمیل هر مرحله، تعداد 10 نمونه از ابتدای شروع رشد هر مرحله انتخاب و به طور مجزا در ظروف مشخصی در انکوباتور در 3 دمای 20، 25 و30 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی روی شته باقلا Aphis fabae Scopoli مطالعه شدند. نتایج به دست آمده نشان داد طول دوره رشدی کفشدوزک از تخم تا حشره کامل در دماهای 20، 25 و 30 درجه سلسیوس به ترتیب 27.75، 21.35 و 15.40 روز می باشد. حداقل آستانه حرارت از 2.47 درجه سلسیوس برای لارو سن اول تا 14.63 درجه سلسیوس برای شفیره متغیر بود. حداقل آستانه حرارتی مرحله تخم تا زمان ظهور حشره کامل 7.93 درجه سلسیوس و مجموع درجه حرارت موثر آن 346.42 روز- درجه به دست آمد.
كلید واژه: Hippodamia variegata، آستانه حرارتی، مجموع نیاز حرارتی، طول دوره رشدی

توضیحات بیشتر