فایل ورد مقايسه ويژگي هاي زيستي شب پره هندي (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روي سه رقم خرما در شرايط آزمايشگاهي

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه ويژگي هاي زيستي شب پره هندي (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روي سه رقم خرما در شرايط آزمايشگاهي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه ويژگي هاي زيستي شب پره هندي (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روي سه رقم خرما در شرايط آزمايشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه ويژگي هاي زيستي شب پره هندي (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روي سه رقم خرما در شرايط آزمايشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه ويژگي هاي زيستي شب پره هندي (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روي سه رقم خرما در شرايط آزمايشگاهي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات حشره شناسي

تعداد صفحات :13

شب پره هندی Plodia interpunctella Hubner از آفات مهم انباری خرما در ایران و بسیاری از مناطق جهان می باشد. زیست شناسی این آفت روی سه رقم خرما، زاهدی، شهابی و کبکاب مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات آزمایشگاهی در دمای 2±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±45 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. میانگین طول دوره جنینی به ترتیب 3.10±0.03، 3.27±0.04 و 2.67±0.05 روز و میانگین طول دوره لاروی به ترتیب 37.85±0.65، 43.01±0.78 و 48.0±0.92 روز برای ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب محاسبه گردید. بین میانگین طول دوره جنینی و لاروی در ارقام مختلف، تفاوت معنی داری مشاهده شد. میانگین طول دوره شفیرگی روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب به ترتیب 7.47±0.18، 8.01±0.17 و 7.19±0.15 روز محاسبه گردید. میانگین طول دوره شفیرگی شب پره های پرورش یافته روی ارقام زاهدی و کبکاب با یکدیگر فاقد تفاوت معنی دار بودند، اما بین این ارقام با رقم شهابی تفاوت معنی داری مشاهده گردید. میانگین طول عمر حشرات کامل روی ارقام زاهدی، شهابی و کبکاب به ترتیب 8.04±0.31، 8.37±0.31 و 7.72±0.26 روز محاسبه گردید که فاقد تفاوت معنی دار با یکدیگر بودند.
كلید واژه: Plodia interpunctella، ارقام خرما، ویژگی های زیستی

توضیحات بیشتر