فایل ورد ارزيابي تاثير آب پاشي در کنترل ارگانيک جمعيت کنه گرد آلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان هاي جنوبي ايران

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي تاثير آب پاشي در کنترل ارگانيک جمعيت کنه گرد آلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان هاي جنوبي ايران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي تاثير آب پاشي در کنترل ارگانيک جمعيت کنه گرد آلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان هاي جنوبي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي تاثير آب پاشي در کنترل ارگانيک جمعيت کنه گرد آلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان هاي جنوبي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي تاثير آب پاشي در کنترل ارگانيک جمعيت کنه گرد آلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان هاي جنوبي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات حشره شناسي

تعداد صفحات :12

کنه گردآلود مهمترین آفت نخلستان های خرمای ایران و جهان می باشد. تغذیه و شدت خسارت این کنه از حبه خرما باعث نابودی کامل میوه در ارقام صادراتی خرما مانند مضافتی، برهی و کبکاب می شود. از دهه 1340 از سموم کنه کش آلی مانند تترادیفون (تدیوم) برای کنترل خسارت این کنه در جنوب کشور استفاده و مبارزه شیمیایی در سطح گسترده ای افزایش یافته است. تاثیر آب پاشی علیه این کنه روی ارقام خرمای مردار سنگ، کبکاب، برهی، مضافتی و هلیله به ترتیب در نخلستان های استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان و سیستان و بلوچستان طی سال های 1380 و 1381 مطالعه شد. طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و هر تکرار شامل یک نفر نخل خرما انتخاب شد. زمان آب پاشی با مشاهده اولین علایم تنیده شدن تار روی حبه خرما و به مقدار 8 الی 10 لیتر روی هر نخل توسط سم پاش صد لیتری یا پشت تراکتوری تا نیمه روز انجام شد. فاصله زمانی بین مشاهده اولین و آخرین آلودگی نخل ها به کنه در بین مناطق بیش از سه ماه به طول انجامید. برای تعیین درصد تلفات تاثیر آب پاشی بر جمعیت مراحل فعال کنه نمونه برداری تصادفی از تعداد 20 حبه خرما از خوشچه های هر تکرار به ترتیب یک روز قبل و 3، 7، 14 و 25 روز بعد از تیمار انجام و جمعیت زنده توسط استریومیکروسکوپ شمارش شد. مقایسه میانگین جمعیت دو ساله، تراکم بیشتری از جمعیت کنه را در سال دوم بررسی نشان داد. بیشترین و کمترین میانگین جمعیت کنه در سال نخست روی ارقام کبکاب و برهی به ترتیب به تعداد 14.9 و 2.08 کنه در بوشهر و خوزستان و بیشترین جمعیت در سال دوم با میانگین 42.75 کنه روی رقم هلیله در سیستان و بلوچستان به ثبت رسید. نتایج تجزیه آماری تاثیر آب پاشی در نوبت های نمونه برداری در سطح پنج درصد معنی دار و بالاترین تاثیر در نوبت هفت روز و پایدارترین کنترل به مدت 25 روز در منطقه کرمان به ثبت رسید. تجزیه مرکب جمعیت کنه در سال نخست بیش از 90 درصد تلفات در استان های هرمزگان و خوزستان و در سال دوم این مقدار تلفات در استان کرمان ملاحظه گردید. استفاده از آب پاشی در زمانی که میانگین جمعیت کمتر از 3 کنه فعال روی یک حبه خرما مشاهده شود و با تکرار حداقل سه نوبت آب پاشی در فواصل زمانی 7 الی 10 روز در ساعات قبل از نیم روز کنترل مناسبی برای تولید خرمای ارگانیک و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی، افزایش مقاومت کنه گردآلود خرما به سموم می تواند ایجاد نماید.
كلید واژه: کنه گردآلود، ارقام خرما، آب پاشی، کنترل، نخلستان های جنوب، ایران

توضیحات بیشتر