فایل ورد تحليل عوامل موثر بر تقاضاي سيگار در ايران در دوره 1363-1387

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل عوامل موثر بر تقاضاي سيگار در ايران در دوره 1363-1387 دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل عوامل موثر بر تقاضاي سيگار در ايران در دوره 1363-1387  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل عوامل موثر بر تقاضاي سيگار در ايران در دوره 1363-1387،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل عوامل موثر بر تقاضاي سيگار در ايران در دوره 1363-1387 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي ايران

تعداد صفحات :29

در این پژوهش از دو بعد نظری و تجربی مساله سیگار را مورد بررسی قرار داده ایم. در بعد نظری، با استفاده از مدل اقتصاد خرد برای تقاضای سیگار به بررسی تاثیر عادت بر مصرف سیگار می پردازیم و در بعد تجربی با استفاده از اطلاعات هزینه خانوار شهری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داده های مرکز آمار ایران به بررسی عوامل موثر بر مصرف سیگار (قیمت سیگار، درآمد خانوار شهری، نرخ با سوادی، نرخ بیکاری و نرخ طلاق) با استفاده از روش اقتصادسنجی پرداخته که نتایج به صورت زیر به دست می آید: رقم کشش قیمتی تقاضا برابر 0.27 است، یعنی اگر قیمت یک درصد بالا رود، مصرف سیگار0.27 درصد کاهش می یابد که چون کشش قیمتی کالای سیگار کمتر از یک می باشد، سیگار کالایی کم کشش است. همچنین، رقم کشش درآمدی برابر 0.447 در مورد متغیر درآمد خانوار نشان می دهد که اگر درآمد یک درصد بالا رود، مصرف سیگار 0.447 درصد افزایش می یابد. یعنی سیگار، کالای نرمال ضروری است. جهت در نظر گرفتن اثر شکل درآمد رقم 0.05 در مورد متغیرLOG I2 به عنوان متغیر مجذور درآمد (به شکل لگاریتمی) نشان می دهد که تاثیر درآمد بر مصرف سیگار یکنواخت نیست و انتظار می رود که در سطوح درآمد بالاتر، به دلیل اینکه کشیدن سیگار مستلزم صرف زمان است و فرد پس از مصرف معینی به نقطه اشباعش رسد که درآن بیشترین مصرف را دارد، لذا تاییدی بر فرضیه یاد شده است، یعنی با افزایش درآمد مصرف سیگار به طور کاهنده افزایش می یابد که ضریب منفی برای(LOGI)2 موید این امر است. همچنین، با افزایش یک درصد بیکاری میزان مصرف سیگار به طور متوسط 0.2 درصد بالا رفته و با افزایش یک درصد باسوادی، میزان مصرف سیگار به طور متوسط 2.54 درصد کاهش خواهد یافت. ضریب مربوط به تاثیر نرخ طلاق بر مصرف سیگار در سطح 5 درصد معنادار نیست.
كلید واژه: اقتصاد خرد، اقتصاد سلام، تقاضا

توضیحات بیشتر