فایل ورد بهينه سازي روش I-PEP و تاثير آن بر نتايج حاصل از تعيين طرح واره با استفاده از تعداد اندک نسخه هاي DNA

لینک دانلود

 فایل ورد بهينه سازي روش I-PEP و تاثير آن بر نتايج حاصل از تعيين طرح واره با استفاده از تعداد اندک نسخه هاي DNA دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بهينه سازي روش I-PEP و تاثير آن بر نتايج حاصل از تعيين طرح واره با استفاده از تعداد اندک نسخه هاي DNA  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بهينه سازي روش I-PEP و تاثير آن بر نتايج حاصل از تعيين طرح واره با استفاده از تعداد اندک نسخه هاي DNA،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بهينه سازي روش I-PEP و تاثير آن بر نتايج حاصل از تعيين طرح واره با استفاده از تعداد اندک نسخه هاي DNA :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشکي قانوني

تعداد صفحات :14

مقدمه: تعیین طرح واره (DNA Profiling) DNA یکی از قدرتمندترین و قابل اعتمادترین ابزارهای تشخیص هویت در پزشکی قانونی است. هرگاه مقدار DNA حاصل از اجساد و بقایای مواد زیستی موجود در صحنه جرم کم باشد (کمتر از 100 پیکوگرم یا 33 نسخه)، تعیین طرح واره با مشکل مواجه خواهد شد. تکثیر تعداد اندک نسخه هایDNA ، با استفاده از روش های تکثیر کلی ژنوم (WGA) مانند روش خاص (Preamplification Improved I-PEP PCR Primer Extension) امکان پذیر است.روش ها: با ارزیابی شیوه های موجود PEP و I-PEP بر روی رقت های متفاوت DNA، تلاش در جهت دستیابی به روش بهینه ای که با کمترین مقدار DNA الگو، طرح واره ای قابل اعتماد را ارایه دهد، انجام گرفت. این روش شامل نوعی PCR است که از پرایمرهای 15 نوکلئوتیدی تصادفی استفاده می شود. به دنبال این روش، تکثیر اختصاصی DNA با پرایمرهای اختصاصی مختلف انجام شد.یافته ها: پس از بهینه سازی روش I-PEP و تکثیر کلی ژنوم با روش جدید، که ما آن را KI-PEP PCR نامیدیم، تعیین طرح واره با تنها 2.5 پیکوگرم از DNA اولیه صورت گرفت. همچنین با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، قطعه ای به طول 1106 باز به راحتی تکثیر شد.نتیجه گیری: روش KI-PEP نه تنها توانایی تکثیر مقادیر کم DNA را دارد، بلکه با توجه به طولSTR های موجود در کیت های مرسوم تشخیص هویت، طول مناسب برای تعیین طرح واره را نیز ایجاد می کند.
كلید واژه: پزشکی قانونی، تشخیص هویت، تعیین طرح واره DNA، تکثیر کل ژنوم (KI-PEP PCR ،(WGA

توضیحات بیشتر