فایل ورد بررسي تاثيرات اسيديته و دي اکسيد کربن در شدت نور محدود بر بقا، رشد و توانمندي تعديل pH جلبک سبز خاکزي کلرلا (.Chlorella sp) جمع آوري شده از شاليزارهاي استان گلستان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثيرات اسيديته و دي اکسيد کربن در شدت نور محدود بر بقا، رشد و توانمندي تعديل pH جلبک سبز خاکزي کلرلا (.Chlorella sp) جمع آوري شده از شاليزارهاي استان گلستان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثيرات اسيديته و دي اکسيد کربن در شدت نور محدود بر بقا، رشد و توانمندي تعديل pH جلبک سبز خاکزي کلرلا (.Chlorella sp) جمع آوري شده از شاليزارهاي استان گلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثيرات اسيديته و دي اکسيد کربن در شدت نور محدود بر بقا، رشد و توانمندي تعديل pH جلبک سبز خاکزي کلرلا (.Chlorella sp) جمع آوري شده از شاليزارهاي استان گلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثيرات اسيديته و دي اکسيد کربن در شدت نور محدود بر بقا، رشد و توانمندي تعديل pH جلبک سبز خاکزي کلرلا (.Chlorella sp) جمع آوري شده از شاليزارهاي استان گلستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :8

زمین های کشاورزی به ویژه شالیزارها تحت تاثیر مجموعه ای از تنش ها از جمله نوسانات اسیدیته می باشند. همچنین هنگام شب در محیط های غرقابی محدودیت شدیدی از نظر دی اکسید کربن ایجاد می شود که فلور جلبکی می بایست با آن مقابله کند. ریزجلبک سبز کلرلا از نظر کاربردی نمونه ای استراتژیک است. تاکنون در استان گلستان پژوهشی در رابطه با امکان تلقیح آن به زمین های کشاورزی صورت نگرفته است. به این منظور نمونه برداری از شالیزارهای استان گلستان در طی یک دوره یک ساله انجام گرفت. کشت خاک و سپس تخلیص نمونه در محیط N8 انجام شد و 2 مرحله آزمایشی در رابطه با تاثیر اسیدیته و میزان دی اکسید کربن طراحی گردید. نمونه به مدت کوتاه جهت خوگیری ابتدایی در شرایط محیط مایع قرار داده شد. رشد بر اساس کدورت سنجی و رنگیزه ها (کلروفیل a، b، کاروتن و گزانتوفیل) به صورت در زیوه و در شیشه پس از استخراج با عصاره متانولی اندزه گیری شدند. در مرحله اول تیمارهای اسیدیته به صورت منفرد از نوع کاملا اسیدی (5)، خنثی (7)، قلیایی (9) و به شدت قلیایی (12) مهیا شدند و در مرحله دوم تیمارهای اسیدیته به همراه شرایط متفاوت دی اکسید کربن (بدون هوادهی، تلقیح دی اکسید کربن، و هوادهی بدون دی اکسید کربن) به صورت توام مورد بررسی قرار گرفتند. در هر دو بررسی نمونه ها در روزهای آغازین در فاز تصاعدی رشد قرار گرفتند، ولی شرایط اسیدی (5) سبب افت محسوس رشد در روز سوم به بعد گردید. در تیمارهای اسیدیته توام با غلظت های متفاوت دی اکسید کربن میزان رشد افزایش یافت. در این تیمارها نمونه کلرلا توانست بقا و رشد خود را در تمام شرایط حفظ کند و قابلیت خوگیری به pH های متفاوت را از خود نشان دهد. همچنین توانست بهترین (9.5) pH را برای رشد بهینه خود در شرایط متفاوت pH ایجاد کند. بکارگیری بافرهای متفاوت در غلظت های مختلف نتوانست تغییری در این روند ایجاد کند.
كلید واژه: اسیدیته، بقا، تعدیل pH، رشد، جلبک سبز کلرلا، دی اکسید کربن، شالیزارهای گلستان

توضیحات بیشتر