فایل ورد بررسي سيستماتيکي و آناتومي گياهان جنس شاهتره (.Fumaria L) در استان خراسان رضوي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي سيستماتيکي و آناتومي گياهان جنس شاهتره (.Fumaria L) در استان خراسان رضوي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي سيستماتيکي و آناتومي گياهان جنس شاهتره (.Fumaria L) در استان خراسان رضوي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي سيستماتيکي و آناتومي گياهان جنس شاهتره (.Fumaria L) در استان خراسان رضوي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي سيستماتيکي و آناتومي گياهان جنس شاهتره (.Fumaria L) در استان خراسان رضوي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :16

جنس شاهتره (Fumaria L.) در استان خراسان رضوی دارای چهار گونه می باشد و از نظر ویژگی های مورفولوژی شباهت های زیادی بین این گونه ها وجود دارد در صورتیکه از نظر خواص، تا حد زیادی متفاوتند. نتایج حاصل از مطالعه آناتومی ریشه نشان داد که در مقطع عرضی ریشه ها، پریدرم وجود دارد. محل فلوژن در گونه F.vaillantii، در قسمت پوست و در مابقی گونه ها در زیر ریزودرم می باشد. آرایش وسل ها در مقطع عرضی ریشه در گونه F.parviflora، پروانه ای، در گونه های F.indicaوF.vaillantii، شعاعی - پروانه ای و در گونه F.asepala شعاعی - دایره ای می باشد. در میکروگراف های الکترونی SEM اپیدرم برگ گونه ها، کرکهای چندسلولی مشاهده می شوند. تیپ روزنه در گونه ها آنموسیتیک می باشد. بر اساس نتایج آنالیز ترکیبی صفات کمی و کیفی ریخت شناسی و آناتومی، رده بندی گونه های این جنس نیاز به تجدید نظر دارد.
كلید واژه: تشریح مقایسه ای، ریخت شناسی، شاهتره

توضیحات بیشتر