فایل ورد بررسي تاثير فاکتورهاي محيطي بر تنوع فصلي فيتوپلانکتوني حوضچه تصفيه پساب شهري در اراک

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير فاکتورهاي محيطي بر تنوع فصلي فيتوپلانکتوني حوضچه تصفيه پساب شهري در اراک دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير فاکتورهاي محيطي بر تنوع فصلي فيتوپلانکتوني حوضچه تصفيه پساب شهري در اراک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير فاکتورهاي محيطي بر تنوع فصلي فيتوپلانکتوني حوضچه تصفيه پساب شهري در اراک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير فاکتورهاي محيطي بر تنوع فصلي فيتوپلانکتوني حوضچه تصفيه پساب شهري در اراک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :12

جلبک ها در محیط غنی از مواد، با انجام فتوسنتز به سرعت رویش و تولید بیوماس می نمایند که نتیجه آن، رشد جلبک و کاهش آلاینده ها است. لذا با توجه به تاثیر فاکتورهای فیزیکی بر فلور فیتوپلانکتونی محیط، در تصفیه خانه فاضلاب شهری اراک، نمونه برداری طی 12 ماه از سال و دو ناحیه ورودی پساب به حوضچه ها و خروجی پساب از حوضچه ها صورت گرفت، در مجموع 22 گونه شناسایی گردید که متعلق به 4 شاخه سیانوفیتا، کلروفیتا، اوگلنوفیتا و کریزوفیتا، 4 رده سیانوفیسه، کلروفیسه، اوگلنوفیسه و باسیلاریوفیسه، 8 راسته، 17 خانواده و 17 جنس بودند. تراکم سیانوفیتا در این محیط نسبت به سایر گروه ها بالاتر، اما از لحاظ تنوع، کلروفیتا در ردیف اول قرار گرفتند. دیاتومه ها در فصول سرد سال تراکم بالاتری دارند. هم چنین با تعیین ضریب همبستگی بین نوسانات فاکتورهای فیزیکو شیمیایی و تراکم گونه های غالب ارتباط معنی دار آنها در فصول مختلف بررسی شد. یافته های ما نشان داد که درجه حرارت به طور معنی دار و مثبت با تراکم بعضی از جنس ها مانند Chlorella، Chroococcus و Oscillatoria در طی فصل بهار و تابستان ارتباط دارد و درجه حرارت یک عامل محدود کننده تراکم فیتوپلانکتونی در تمام فصول سال است، نتایج این مطالعه نیز مشخص کرد که pH ارتباط معنی داری با تراکم برخی از جنسها مانند Osillatoria، Chroococcus و Synechocuccus، Chlorella داشته و نشان می دهند که نیترات کل با تراکم جنس Osillatoria، Chlorella و Nitzschia در فصل پاییز در ورودی دارای ارتباط معنی دار می باشد.
كلید واژه: فاکتورهای محیطی، فیتوپلانکتون، دیاتومه، محیط پساب

توضیحات بیشتر