فایل ورد بررسي روند تغييرات دماي حداقل در ايستگاه همديدي شهر رشت با تاکيد بردوره يخبندان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي روند تغييرات دماي حداقل در ايستگاه همديدي شهر رشت با تاکيد بردوره يخبندان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي روند تغييرات دماي حداقل در ايستگاه همديدي شهر رشت با تاکيد بردوره يخبندان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي روند تغييرات دماي حداقل در ايستگاه همديدي شهر رشت با تاکيد بردوره يخبندان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي روند تغييرات دماي حداقل در ايستگاه همديدي شهر رشت با تاکيد بردوره يخبندان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافيا و مطالعات محيطي

تعداد صفحات :13

یخبندان از پدیده های اقلیمی است که تاثیرات متعددی در فعالیت های روزمره و عمرانی دارد. در این تحقیق روند تغییرات یخبندان در ایستگاه همدیدی رشت در دوره آماری 50 ساله (1960-2009) مورد مطالعه قرار گرفته است. داده های مورد استفاده بصورت روزانه به همراه تاریخ وقوع توسط نرم افزار Excel استخراج گردیدند. روش تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که داده های دمای حداقل مطلق سالانه به نسبت سایر متغیرهای دمایی از نوسانات بیشتری برخودار است. بررسی داده های دمای حداقل مطلق سالانه رشت بر اساس توزیع آماری نشان داد، که برازش مناسبی با توزیع آماری گمبل دارد. همچنین تاریخ های شروع یخبندان پاییزه و پایان یخبندان بهاره از تابع توزیع احتمال نرمال تبعیت می نمایند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد طول دوره یخبندان در ایستگاه مورد مطالعه روند کاهش دارد، و از 100 روز به کمتر از 80 روز نوسان داشته است. میزان دمای حداقل مطلق سالانه از منفی 7 به منفی 4 افزایش یافته و فراوانی تعداد روزهای همراه با یخبندان از 40 روز به کمتر از 20 روز نوسان داشته است. کاهش طول دوره یخبندان همراه با افزایش روند دمای حداقل و کاهش تعداد روزهای همراه با یخبندان بیانگر تغییر در دمای حداقل رشت در طول دوره آماری 50 ساله است.
كلید واژه: دمای حداقل، یخبندان پاییزه، یخبندان بهاره، ایستگاه هواشناسی همدیدی رشت

توضیحات بیشتر