فایل ورد تاثير فرآيند بازيافت بر ميزان آزادسازي يون هاي فلزي از براکت هاي ارتودنسي در زمان هاي مختلف

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير فرآيند بازيافت بر ميزان آزادسازي يون هاي فلزي از براکت هاي ارتودنسي در زمان هاي مختلف دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير فرآيند بازيافت بر ميزان آزادسازي يون هاي فلزي از براکت هاي ارتودنسي در زمان هاي مختلف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير فرآيند بازيافت بر ميزان آزادسازي يون هاي فلزي از براکت هاي ارتودنسي در زمان هاي مختلف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير فرآيند بازيافت بر ميزان آزادسازي يون هاي فلزي از براکت هاي ارتودنسي در زمان هاي مختلف :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: با توجه به کاربرد براکت های بازیافت شده در درمان های ارتودنسی و احتمال بالاتر بودن میزان آزادسازی یون های فلزی در این نوع براکت ها و عوارض شناخته شده حاصل از آن، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر فرآیند بازیافت بر میزان یون های فلزی آزاد شده از براکت های ارتودنسی انجام گرفت.روش بررسی: این تحقیق به روش تجربی و بر روی 80 براکت از نوع Discovery باند مستقیم ساخت شرکت Dentarum آلمان انجام گرفت. تمام نمونه ها به 2 گروه 40 تایی شامل 40 براکت نو (20 عدد برای یک هفته و 20 عدد برای 6 ماه) و 40 براکت بازیافتی (20 عدد برای یک هفته و 20 عدد برای 6 ماه) تقسیم شدند، سپس تعداد 20 عدد براکت از هر گروه به مدت یک هفته و شش ماه در بزاق مصنوعی ساخته شده، حاوی یک میکرون NaNHNO3 بافری با pH=7 درون تیوپ های پلی پروپیلن، در انکوباتور با دمای ْ37 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. ابتدا بعد از گذشت یک هفته، نیم میلی لیتر از محلول تیوپ های حاوی 20 براکت نو و 20 براکت بازیافتی (گروه های یک هفته ای) خارج و پنج مرتبه توسط دستگاه اسپکتروفتومتری، میزان عناصر نیکل، کروم وکبالت آنها بر حسب واحد ppb، اندازه گیری شد و سپس همین کار در مورد 40 براکت نو و بازیافتی بعدی (گروه های 6 ماهه) بعد از گذشت 6 ماه انجام شد. در انتها داده های بدست آمده توسط دو آزمون T-test و Paired T-test مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: آنالیز داده ها بعد از گذشت یک هفته ، میزان یون های فلزی آزاد شده نیکل، کروم و کبالت را به ترتیب در براکت های نو و بازیافت شده برابر با 0.65، 1.40 و ppb (Part per billion) 0.75 و 142، 2.61، ppb 1.43 نشان داد، که اختلاف بین دو گروه نو و بازیافتی در مورد هر سه یون فلزی از نظر آماری معنی دار بود ( .(P<0.001بعد از 6 ماه، میزان یون های فلزی آزاد شده نیکل، کروم و کبالت به ترتیب در براکت های نو و بازیافت شده 1200، 3.4، ppb 2.4 و2330 ، 6.9، ppb 10.8 بود که اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود داشت (.(P<0.001نتیجه گیری: استفاده از براکت های بازیافت شده در درمان های طولانی مدت ارتودنسی باعث افزایش آزادسازی یون های فلزی و (به خصوص نیکل) می شود. استفاده از این براکت ها در درمان های طولانی مدت ارتودنسی پیشنهاد نمی شود.
كلید واژه: یون، بازیافت، براکت ارتودنسی، آزادسازی

توضیحات بیشتر