فایل ورد بررسي اثر آلودگي با بزاق بر روي استحکام باند برشي دو نوع گلاس آينومر به عاج دندان هاي شيري

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر آلودگي با بزاق بر روي استحکام باند برشي دو نوع گلاس آينومر به عاج دندان هاي شيري دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر آلودگي با بزاق بر روي استحکام باند برشي دو نوع گلاس آينومر به عاج دندان هاي شيري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر آلودگي با بزاق بر روي استحکام باند برشي دو نوع گلاس آينومر به عاج دندان هاي شيري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر آلودگي با بزاق بر روي استحکام باند برشي دو نوع گلاس آينومر به عاج دندان هاي شيري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: استفاده از سمان های گلاس آینومر در دندانپزشکی کودکان در حال افزایش است و اطلاعات محدودی در مورد اثر آلودگی با بزاق بر روی استحکام باند گلاس آینومر به عاج دندان های شیری وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر آلودگی با بزاق بر روی استحکام باند برشی 2 نوع گلاس آینومر (معمولی و نوری) به عاج مولرهای شیری بود.روش بررسی: در این مطالعه 36 دندان مولر شیری انسانی مورد استفاده قرار گرفت. نمونه ها بر حسب نوع ماده به 2 گروه اصلی و هر گروه به 3 زیر گروه تقسیم شدند، گروه 1: عاج غیرآلوده، گروه 2: عاج به بزاق آلوده شده، گروه 3: عاج به بزاق آلوده شده، شسته و خشک شده در زیر گروه 1 و 2 و 3 نمونه ها به گلاس آینومر معمولی و در زیر گروه 4 و 5 و 6 به گلاس آینومر نوری باند شدند. سپس استحکام باند برشی نمونه های فوق، توسط دستگاه اینسترون با سرعت 1 میلی متر در دقیقه اندازه گیری شد. از آنالیزهای آماری ANOVA و Tukey جهت تحلیل و تجزیه داده ها استفاده شد.یافته ها: نتایج آزمون آماری نشان داد که بین دو گروه 4 و 5 تفاوت معنی داری وجود دارد (0.05=P)، اما تفاوت آماری معنی داری بین گروه 1 و 2 ((P=0.16، 1 و 3 ( (P=0.93و همچنین گروه 4 و 6 ((P=0.98 وجود نداشت.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که آلودگی با بزاق می تواند بر روی استحکام باند برشی گلاس آینومر نوری در عاج مولرهای شیری اثر گذاشته و آن را کاهش دهد.
كلید واژه: گلاس آینومر، بزاق، دندان های شیری

توضیحات بیشتر