فایل ورد ارزيابي قدرت باند برشي براکتهاي فلزي به مينا پس از کاربرد پرايمر روي بيس براکت: يک مطالعه آزمايشگاهي

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي قدرت باند برشي براکتهاي فلزي به مينا پس از کاربرد پرايمر روي بيس براکت: يک مطالعه آزمايشگاهي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي قدرت باند برشي براکتهاي فلزي به مينا پس از کاربرد پرايمر روي بيس براکت: يک مطالعه آزمايشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي قدرت باند برشي براکتهاي فلزي به مينا پس از کاربرد پرايمر روي بيس براکت: يک مطالعه آزمايشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي قدرت باند برشي براکتهاي فلزي به مينا پس از کاربرد پرايمر روي بيس براکت: يک مطالعه آزمايشگاهي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر کاربرد دو نوع پرایمر روی بیس براکت، بر قدرت باند برشی (SBS) و نحوه شکست باند انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه 75 دندان کشیده شده پرمولر انسان به سه گروه مساوی تقسیم شدند، گروه 1 (کنترل): در این گروه براکت ها پس از آماده سازی سطح مینا به روش معمول (اسید اچ + پرایمر) توسط کامپوزیت لایت کیور Transbond XT باند شدند. گروه :(TX) 2در این گروه نیز براکت ها شبیه گروه 1 به سطح مینا باند شدند، تنها با این تفاوت که قبل از قرار دادن کامپوزیت، یک لایه پرایمر Transbond XT بر روی بیس براکت زده شد. گروه :(PL) 3در این گروه نیز قبل از قرار دادن کامپوزیت یک لایه پرایمر Transbond Plus روی بیس براکت زده شد. بعد از 24 ساعت آزمون قدرت باند برشی با سرعت کراس هد 0.5 میلی متر بر دقیقه انجام گرفت. در ادامه به کمک استریو میکروسکوپ مقادیرARI (Adhesive remnant index) و شاخص شکست کوهزیو محاسبه شد. نتایج قدرت باند برشی، توسط آزمون های ANOVA و دانکن آنالیز گردید. نتایج ARI و شاخص شکست کوهزیو نیز، توسط آزمون های کراسکال والیس ومن ویتنی بررسی شد.یافته ها: قدرت باند برشی بین سه گروه از نظر آماری اختلاف معنی داری را نشان داد ( .(P<0.001بیشترین قدرت باند مربوط به گروه TX و کمترین مربوط به گروه PL بود. دو گروه کنترل و TX از نظر ARI تفاوت آماری معنی داری نداشتند ( (P=0.199این دو گروه از نظر شاخص شکست کوهزیو نیز اختلاف معنی داری نداشتند ( .(P=0.093گروه های کنترل و TX هر دو از نظر ARI و شاخص شکست کوهزیو دارای تفاوت معنی دار با گروه PL بودند (در تمامی مقایسه ها P<0.001 بود.(نتیجه گیری: کاربرد پرایمر Transbond XT روی بیس براکت بر قدرت و نحوه شکست باند موثر بوده و سبب استحکام بیشتر باند شده است، در حالیکه کاربرد پرایمر Transbond Plus از استحکام باند کاسته است.
كلید واژه: پرایمر، Transbond XT ،Transbond Plus

توضیحات بیشتر