فایل ورد مقايسه اندازه گيري هاي به دست آمده از آناليز مک نامارا با معادل هاي پيشنهادي روي بافت نرم

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه اندازه گيري هاي به دست آمده از آناليز مک نامارا با معادل هاي پيشنهادي روي بافت نرم دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه اندازه گيري هاي به دست آمده از آناليز مک نامارا با معادل هاي پيشنهادي روي بافت نرم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه اندازه گيري هاي به دست آمده از آناليز مک نامارا با معادل هاي پيشنهادي روي بافت نرم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه اندازه گيري هاي به دست آمده از آناليز مک نامارا با معادل هاي پيشنهادي روي بافت نرم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: مطالعات جمعیت شناختی کنونی در ارتودنسی از شاخص هایی استفاده می کنند که قادر به ارزیابی روابط فکی زیرین نمی باشند. منابع حاکی از تلاش هایی است که به گونه ای نه چندان موفق اقدام به پیش بینی روابط فکی از روی بافت نرم نموده اند. هدف از این مطالعه مقایسه اندازه گیری های قدامی خلفی روی بافت نرم و سخت با الهام از آنالیز مک نامارا بود.روش بررسی: سفالوگرام 36 بیمار که جهت درمان ارتودنسی پذیرش شده بودند، تریس شده و متغیرهای طول موثر ماگزیلا (Co-A) و مندیبل(Co-Gn) مطابق با آنالیز مک نامارا اندازه گیری و اختلاف این دو نیز محاسبه شد. همچنین به کمک خط کش مخصوص اندازه های آنتروپومتریک مجرای خارجی گوش تا زیر بینی (Ext-Sn) و مجرای خارجی تا پوگونیون بافت نرم(Ext´-Pog) توسط دو عملگر هر کدام دو مرتبه اندازه گیری شد. اختلاف میان این دو اندازه گیری نیز محاسبه شد. داده های به دست آمده جهت بررسی همبستگی اندازه گیری های یک عملگر (Intra-rater) و همچنین همبستگی بین اندازه گیری های دو عملگر (Inter-rater) تحت آنالیز آماری و محاسبه شاخص آماری Intra-class Correlation Coefficient قرار گرفتند.یافته ها: پایایی اندازه گیری بافت نرم توسط خط کش، چه درون عملگر (P<0.05،ICC=0.87-0.91 ، برای کلیه متغیرها) و بین عملگرP<0.05) ، ICC=0.90-0.94، برای کلیه متغیرها) بسیار بالا بود. ضریب همبستگی میان طول بافت سخت و نرم ماگزیلا 0.89، مندیبل 0.87 و اختلاف این دو 0.82 به دست آمد (.(P<0.01نتیجه گیری: با انجام اصلاحاتی در ابزار اندازه گیری می توان از اندازه گیری های روی بافت نرم برای تخمین اندازه های طول موثر ماگزیلا و مندیبل مطابق با آنالیز مک نامارا با اعتماد قابل قبولی استفاده نمود.
كلید واژه: ارتودنسی، تشخیص بالینی، آنتروپومتری، همبستگی

توضیحات بیشتر