فایل ورد بررسي گذران اوقات فراغت سالمندان (مطالعه تطبيقي منطقه 3 و 5 اصفهان)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي گذران اوقات فراغت سالمندان (مطالعه تطبيقي منطقه 3 و 5 اصفهان) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي گذران اوقات فراغت سالمندان (مطالعه تطبيقي منطقه 3 و 5 اصفهان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي گذران اوقات فراغت سالمندان (مطالعه تطبيقي منطقه 3 و 5 اصفهان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي گذران اوقات فراغت سالمندان (مطالعه تطبيقي منطقه 3 و 5 اصفهان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافيا و مطالعات محيطي

تعداد صفحات :13

جامعه شناسان معتقدند فراغت واقعیتی است کاملا تازه که با جامعه صنعتی و پدیده شهرنشینی به وجود آمده است و آن را نمی توان با بیکاری قرون گذشته مقایسه نمود. در عین حال جمعیت دنیا در حال سالخورده شدن است، که کشور ما نیز در این دو دهه اخیر همپای جمعیت دنیا به سمت و سوی سالخورده شدن پیش رفته است. سالمندان در این مقطع از زندگی خود دارای بیشترین زمان آزاد و اوقات فراغت می باشند. هدف در این پژوهش بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت نیازهای فراغتی و انتخاب نوع مکان جهت گذران اوقات فراغت در بین سالمندان دو منطقه 3 و 5 شهر اصفهان با توجه به دارا بودن بافت جمعیتی متفاوت از نظر پایگاه اجتماعی و فرهنگی است. در این تحقیق از روش مطالعات توصیفی- تحلیلی استفاده شده و جامعه آماری مورد نظر، سالمندان مناطق 3 و 5 شهر اصفهان می باشند. حجم نمونه به وسیله روش کوکران و بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 و به تفکیک مناطق شهری جدید اصفهان (14 منطقه) که توسط معاونت برنامه ریزی استانداری اصفهان بروز شده بود، به دست آمد. جهت بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت در سلایق و نیازهای فراغتی سالمندان دو منطقه و اولویت انتخاب مکان های فراغتی و مقایسه آن در دو منطقه از آزمون همبستگی من- ویتنی (آزمون U) استفاده شده است. در واقع از این آزمون برای مقایسه میانگین دو یا چند جامعه استفاده می شود. با عنایت به نتایج حاصل از پژوهش وجود تفاوت در میان نیازها و سلیقه های فراغتی سالمندان دو منطقه و تفاوت در این مورد که در زمان فراغت بیشتر مایل به استفاده از چه مکان هایی می باشند تایید گردید. در نتیجه پیچیدن نسخه ای واحد و یکسان برای همه مناطق شهری در زمینه تامین اوقات فراغت شهروندان چه در تهیه برنامه هایی خاص و چه جهت تاسیس و احداث مکان های جدید و حتی نوع مکان ها کار بیهوده ای می باشد.
كلید واژه: اوقات فراغت، سالمندان، نیازهای فراغتی، مطالعه تطبیقی، منطقه 3 و 5

توضیحات بیشتر