فایل ورد تاثير ماکرو ديزاين ايمپلنت بر ميزان و پخش استرس در اطراف سه نوع فيکسچر به روش فتوالاستيک

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير ماکرو ديزاين ايمپلنت بر ميزان و پخش استرس در اطراف سه نوع فيکسچر به روش فتوالاستيک دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير ماکرو ديزاين ايمپلنت بر ميزان و پخش استرس در اطراف سه نوع فيکسچر به روش فتوالاستيک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير ماکرو ديزاين ايمپلنت بر ميزان و پخش استرس در اطراف سه نوع فيکسچر به روش فتوالاستيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير ماکرو ديزاين ايمپلنت بر ميزان و پخش استرس در اطراف سه نوع فيکسچر به روش فتوالاستيک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: با توجه به تعداد زیاد شکست درمان های ایمپلنت به دلیل وجود استرس های بالا در اطراف آنها و در ناحیه تماس استخوان و ایمپلنت، این تحقیق با هدف مقایسه تاثیر 3 ماکرو دیزاین مختلف ایمپلنت بر میزان و نحوه پخش استرس ها در اطراف آنها انجام گرفت.روش بررسی: در این تحقیق که به روش تجربی در شرایط آزمایشگاهی انجام شد، 3 ایمپلنت مختلفBiohorizon (10.5×4 mm) ، Iler (4×10 mm)،Swiss Plus (4.1×10 mm) ، با استفاده از روش فتوالاستیک مطالعه شدند. مدل های فتوالاستیک که ایمپلنت در آن قرار داده شد در ابعاد 10×50×50 میلی متر ساخته شد، سپس از هر کدام به روش Open tray قالبگیری به عمل آمد. روکش های هر مدل تهیه و سمان شدند. هر کدام از مدل ها در دستگاه پلاریسکوپ تحت نیروهای عمودی و طرفی 100 N و 150 N قرار گرفتند و عکس های تهیه شده با استفاده از جدول Isochromatic Fringe Characteristcs بررسی شدند.یافته ها: تحت نیروهای عمودی 100 N و 150 N در نواحی سرویکال برای هر کدام از ایمپلنت هایBiohorizon ، Iler، Swiss Plus اعداد مربوط به حلقه ها به ترتیب 2.35) N و (3.60، 2.50) N و (3.10، 1.39) N و 2.35) و در نواحی اپیکال 1.63) N و (2.35، 1.82) N و 2.35) و 2.50) N و 3.10) بود. همچنین تحت نیروهای طرفی 100 N و 150 N اعداد در نواحی سرویکال به ترتیب (4.00 و 5.00)، (1.82 و 5.00) و (5.20 و 6.00) و در نواحی اپیکال 1.39) N و(2.00 ، 4.00) N و 2.35) و 2.35) N و 3.00) بودند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه نتیجه گیری می شود که تحت نیروهای عمودی کمترین میزان استرس ها در ناحیه سرویکال مربوط به ایمپلنت Swiss Plus و در ناحیه اپیکال مربوط به ایمپلنت Biohorizon بود. ایمپلنت Iler تحت نیروهای طرفی در نواحی سرویکال کمترین میزان استرس را نشان داد و در نواحی اپیکال ایمپلنت Biohorizon کمترین میزان استرس را نشان داد.
كلید واژه: تاثیر، ایمپلنت، استرس، پخش

توضیحات بیشتر