فایل ورد اثر اسپرميدين، تنش شوري بر درصد جوانه زني، پارامترهاي رشد، تنظيم کننده هاي اسمزي، ميزان سديم و کلر دانه رست گندم

لینک دانلود

 فایل ورد اثر اسپرميدين، تنش شوري بر درصد جوانه زني، پارامترهاي رشد، تنظيم کننده هاي اسمزي، ميزان سديم و کلر دانه رست گندم دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر اسپرميدين، تنش شوري بر درصد جوانه زني، پارامترهاي رشد، تنظيم کننده هاي اسمزي، ميزان سديم و کلر دانه رست گندم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر اسپرميدين، تنش شوري بر درصد جوانه زني، پارامترهاي رشد، تنظيم کننده هاي اسمزي، ميزان سديم و کلر دانه رست گندم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر اسپرميدين، تنش شوري بر درصد جوانه زني، پارامترهاي رشد، تنظيم کننده هاي اسمزي، ميزان سديم و کلر دانه رست گندم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :16

ترکیبات پلی آمین به عنوان تنظیم کننده های رشد گیاهی نقش های مهم و حیاتی را در فرآیندهای متابولیسمی گیاهان ایفا می کنند. تحقیقات نشان داده است، در هنگام بروز تنش ترکیبات پلی آمینی آندوژن در جهت بهبود پاسخ دفاعی گیاه افزایش قابل ملاحظه ای می یابند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی چگونگی اثر یک ترکیب پلی آمینی (اسپرمیدین) در غلظت های مختلف (5 و 10 میلی مول) بر درصد جوانه زنی، پارامترهای رشد، مقدار پرولین، گلیسین بتایین، قندهای محلول، ترکیبات فنلی و میزان Na+ و Cl- دانه رست گندم (لاین N-80-19) در حضور مقادیر متفاوت نمک کلرید سدیم (350 و 650 میلی مول) تحت شرایط پتری دیش بود. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نمک درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و اندام هوایی، وزن تر و وزن خشک، میزان تنظیم کننده های اسمزی و محتوای Cl- روند نزولی داشته و با افزودن اسپرمیدین به شکل اگزوژن از اثرات بازدارنده تنش شوری بر پارامترهای یاد شده به طور چشمگیری کاسته شد که این اثر در افزایش طول ریشه و ساقه در غلظت های بالای نمک قابل ملاحظه بود. همچنین نمک کلرید سدیم موجب افزایش میزان سدیم در دانه رست گندم شد، اما با افزایش اسپرمیدین میزان آن کاهش یافت.
كلید واژه: پلی آمین، شوری، گندم، فاکتورهای رشد، تنظیم کننده های اسمزی

توضیحات بیشتر