فایل ورد بررسي اثر عصاره آبي گياهان دارويي عليه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici عامل پژمردگي گوجه فرنگي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر عصاره آبي گياهان دارويي عليه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici عامل پژمردگي گوجه فرنگي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر عصاره آبي گياهان دارويي عليه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici عامل پژمردگي گوجه فرنگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر عصاره آبي گياهان دارويي عليه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici عامل پژمردگي گوجه فرنگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر عصاره آبي گياهان دارويي عليه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici عامل پژمردگي گوجه فرنگي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :13

پژمردگی فوزاریومی یکی از مهمترین بیماری های گوجه فرنگی می باشد و کاربرد سموم شیمیایی جهت کنترل این بیماری به دلیل تاثیرات سوء سموم شیمیایی بر روی سلامتی محیط زیست و انسان کاهش یافته است. در این تحقیق به منظور بررسی اثر ضدقارچی عصاره آبی گیاهان چریش (Azadirachta indica)، زیتون تلخ (Melia azadirach)، سیر (Allium sativum)، زردچوبه (Curcuma longa) و میخک (Caryophilium aromaticus)، 30 گرم از پودر هر یک را در 100 میلی لیتر آب مقطر حل نموده و پس از تهیه عصاره آبی با استفاه از روش بن ماری، ازآن رقت های متفاوت 25، 50 و 100 درصد تهیه شد و به محیط کشت اتوکلاو شده PDA اضافه شد، بعد از شش روز رشد شعاعی پرگنه قارچ اندازه گیری و پس از مقایسه با شاهد درصد ممانعت رشدی آن اندازه گیری و نتایج با آزمون SAS انجام و P0.05 معنی داری ارزیابی گردید. تمامی عصاره ها به جز عصاره میخک موجب کاهش معنی داری در رشد قارچ Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici شدند و در غلظت 100 درصد عصاره های چریش (98 درصد) و سیر (93 درصد) بیشترین ممانعت رشدی را در این قارچ ایجاد نمودند، در حالی که عصاره میخک کاهش معنی داری در رشد قارچ نسبت به شاهد ایجاد ننمود. عصاره های زردچوبه (87 درصد) و زیتون تلخ (83 درصد) نیز باعث ایجاد ممانعت رشدی معنی داری (P0.05) در رشد قارچ گردیدند. بین درصد ممانعت رشدی ایجاد شده به وسیله دو غلظت 50 و 100 درصد اختلاف معنی داری وجود نداشت، در حالی که بین دو غلظت 25 و 50 درصد اختلاف معنی دار وجود داشت و با افزایش غلظت، درصد ممانعت رشدی ایجاد شده افزایش یافت. یافته های حاصل از این بررسی نشان می دهد که عصاره گیاهان چریش، سیر، زردچوبه و زیتون تلخ می تواند به عنوان قارچ کش های طبیعی جهت کنترل پاتوژن های قارچی مورد استفاده قرار گیرد و باعث کاهش وابستگی به سموم سنتتیک می شود. چریش که موثرترین عصاره بود (98 درصد ممانعت) می تواند یک ماده قابل اطمینان جهت کنترل عامل پژمردگی گوجه فرنگی باشد.
كلید واژه: چریش، زردچوبه، زیتون تلخ، سیر، عصاره آبی، فوزاریوم، میخک

توضیحات بیشتر