فایل ورد بررسي اثر آنتي اکسيداني، ضدراديکالي و قدرت احياکنندگي عصاره هاي مختلف گياه دارويي موره .Artemisia annua L

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر آنتي اکسيداني، ضدراديکالي و قدرت احياکنندگي عصاره هاي مختلف گياه دارويي موره .Artemisia annua L دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر آنتي اکسيداني، ضدراديکالي و قدرت احياکنندگي عصاره هاي مختلف گياه دارويي موره .Artemisia annua L  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر آنتي اکسيداني، ضدراديکالي و قدرت احياکنندگي عصاره هاي مختلف گياه دارويي موره .Artemisia annua L،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر آنتي اکسيداني، ضدراديکالي و قدرت احياکنندگي عصاره هاي مختلف گياه دارويي موره .Artemisia annua L :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :16

گیاه موره یا گندجارو با نام علمی Artemisia annua L. یکی از گونه های مهم جنس Artemisia می باشد که توزیع گسترده ای در مناطق مختلف ایران دارد. در این بررسی میزان ترکیبات فنلی و فلاونوییدی عصاره های مختلف آبی، متانولی و اتانولی تعیین و فعالیت آنتی اکسیدانی آنها با استفاده از روش های قدرت احیاکنندگی، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و توانایی مهار رادیکال های آزاد ارزیابی شد. نتایج نشان داد عصاره اتانولی گیاه از بیشترین بازدهی (81/46 درصد) و بالاترین میزان توتال فنول 218.21 (mgGAEg-1) و توتال فلاونویید 64.32 (mgQUEg-1) برخوردار بود. در تمامی آزمون ها با افزایش غلظت عصاره ها، فعالیت آنتی اکسیدانی نیز افزایش یافت. همچنین در آزمون های مهار رادیکال های آزاد، قدرت احیا کنندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، کمترین میزان غلظت موثره متعلق به عصاره اتانولی بود و پس از آن عصاره های متانولی و آبی قرار گرفتند. اختلاف معنی داری (P<0.05) بین مقدار غلظت موثره عصاره های متانولی و آبی در تمامی آزمون ها مشاهده گردید.
كلید واژه: موره (.Artemisia annua L)، فنول، فلاونویید، فعالیت آنتی اکسیدانی، قدرت احیاکنندگی

توضیحات بیشتر