فایل ورد مطالعه فنتيکي برخي گونه هاي تباره Vicieae در ايران

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه فنتيکي برخي گونه هاي تباره Vicieae در ايران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه فنتيکي برخي گونه هاي تباره Vicieae در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه فنتيکي برخي گونه هاي تباره Vicieae در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه فنتيکي برخي گونه هاي تباره Vicieae در ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :13

Vicieae یکی از تباره های تیره بقولات و مشتمل بر جنس هایی با برگ های شانه ای پیچک دار یا سیخک دار و نیام متورم می باشد. به منظور مطالعه قرابت فنتیکی جنس های این تباره با یکدیگر و با جنس Cicer از تباره Cicereae، تاکسونومی عددی با استفاده از 29 صفت ریخت شناسی در 19 گونه انجام شد. تجزیه خوشه ای به روش Average linkage، دو گروه اصلی را مشخص نمود. گونه C. oxyodon بر اساس ویژگی های خامه و برگ، خوشه مجزایی را تشکیل داد. گروه دوم بر اساس شباهت های ریخت شناسی بین گونه های بررسی شده به سه زیرخوشه مجزا تقسیم گردید که در این میان گونه های جنس Vicia، گروهی همگن را در مجاورت گونه Lens orientalis نشان داد. وضیعت خامه، بال ساقه و دمبرگ و نیز صفات مربوط به گوشوارک از مهمترین صفات در تفکیک گونه ها می باشند.
كلید واژه: تاکسونومی عددی، Vicieae؛ Cicereae؛ ایران

توضیحات بیشتر