فایل ورد بررسي تاثير ضدميکروبي اسانس گياه مرزه (.Satureja hortensis L) بر جدايه هاي E.coli روده جوجه هاي گوشتي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير ضدميکروبي اسانس گياه مرزه (.Satureja hortensis L) بر جدايه هاي E.coli روده جوجه هاي گوشتي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير ضدميکروبي اسانس گياه مرزه (.Satureja hortensis L) بر جدايه هاي E.coli روده جوجه هاي گوشتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير ضدميکروبي اسانس گياه مرزه (.Satureja hortensis L) بر جدايه هاي E.coli روده جوجه هاي گوشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير ضدميکروبي اسانس گياه مرزه (.Satureja hortensis L) بر جدايه هاي E.coli روده جوجه هاي گوشتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :14

این تحقیق به منظور بررسی اثر رژیم غذایی و سطوح مصرف اسانس گیاه مرزه Satureja hortensis L.بر جمعیت میکروبی ایلئوم و بستر جوجه های گوشتی، مقاومت آنتی بیوتیکی و تاثیر ضدمیکروبی اسانس در مقابل جدایه های اشرشیاکلی انجام گرفت. تعداد 320 قطعه جوجه گوشتی نر سویه تجاری راس و یک روزه به طور تصادفی به 4 گروه و 4 تکرار (در هر تکرار 20 قطعه) داخل پن های آزمایشی توزیع شدند. سطوح مختلف اسانس مرزه در جیره، تفاوتی بین تیمارها از نظر تعداد کل میکروب ها و کلی فرم ها ایجاد نکرد (p>0.05). همچنین در بررسی اثرات 13 ترکیب آنتی باکتریال به روش دیسک دیفیوژن بر روی جدایه های E.coli تفاوت معنی دار بین دو تیمار مشاهده نگردید (p>0.05). بیشترین مقاومت آنتی باکتریال مربوط به پنی سیلین، ریفامپیسین و اریترومایسین مشاهده گردید. اسانس مرزه با استفاده از کروماتوگرافی گازی تجزیه ای (GC) مورد شناسایی قرار گرفت و مهمترین ماده موثره اسانس، گیاه کارواکرول (37.18 درصد) معرفی شد. در ارزیابی تاثیر ضدمیکروبی این اسانس، نتایج حاصل از اندازه گیری قطر هاله عدم رشد غلظت های مختلف اسانس نشان داد که اثر بازدارندگی غلظت های بالاتر، قوی تر می باشد. مقایسه تاثیر اسانس با آنتی بیوتیک های مورد آزمایش در این پژوهش نشان داد که باکتری E.coli در مقابل آنتی بیوتیک های ریفامپیسین، پنی سیلین و اریترومایسین مقاوم بوده، ولی اسانس مذکور روی این باکتری موثر بوده است. همچنین مشاهده گردید که تاثیر این اسانس در حجم های 2µl و 1µl مشابه اثر آنتی بیوتیک های استرپتومایسین، نئومایسین و تتراسیکلین است. در این بررسی، تست ضدمیکروبی اسانس مرزه نشان داد که این گونه از نظر مهارکنندگی رشد (MIC) و کشندگی باکتری های مورد نظر (MBC)بسیار قوی بوده که به دلیل وجود کارواکرول موجود در این اسانس می باشد.
كلید واژه: اسانس مرزه، تاثیر ضدمیکروبی، جوجه های گوشتی، جمعیت میکروبی، E.coli

توضیحات بیشتر