فایل ورد بررسي اثر پارامترهاي فرايند قالبگيري تزريقي ABS و PP به کمک آب با استفاده از روش بهينه سازي تابع هدف با معيارهاي چندگانه (OEC)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر پارامترهاي فرايند قالبگيري تزريقي ABS و PP به کمک آب با استفاده از روش بهينه سازي تابع هدف با معيارهاي چندگانه (OEC) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر پارامترهاي فرايند قالبگيري تزريقي ABS و PP به کمک آب با استفاده از روش بهينه سازي تابع هدف با معيارهاي چندگانه (OEC)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر پارامترهاي فرايند قالبگيري تزريقي ABS و PP به کمک آب با استفاده از روش بهينه سازي تابع هدف با معيارهاي چندگانه (OEC)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر پارامترهاي فرايند قالبگيري تزريقي ABS و PP به کمک آب با استفاده از روش بهينه سازي تابع هدف با معيارهاي چندگانه (OEC) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فرآيندهاي نوين ساخت و توليد

تعداد صفحات :14

در این تحقیق از بهینه ازی تابع هدف طراحی آزمایشی تاگوچی برای یافتن شرایط بهینه فرایند قالبگیری تزریق به کمک آب برای دو پلیمر ABS و PP استفاده شده است. به منظور قالبگیری تزریقی نمونه ها، قالب لوله دو سر با حفره مواد اضافه و نازل تزریق آب طراحی و ساخته شد. با توجه به اینکه توابع هدف مختلفی در این فرایند مدنظر است، لذا از روش بهینه ازی تابع هدف با معیارهای چندگانه کلی (OEC)استفاده شد. نوع مشخصه کیفی بزرگتر- بهتر برای تابع هدف OEC مورد استفاده قرار گرفت. توابع هدف خروجی در این تحقیق برای قطعات تولید شده میزان نفوذ آب در داخل قطعه و اختلاف بیشترین و کمترین انقباض در طول قطعه انتخاب شدند. سه متغیر زمان نگهداری، دمای قالب و زمان تاخیر به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدند. آرایه ارتوگونال استاندارد M9 تاگوچی برای طراحی استفاده گردید و از آنالیز واریانس (ANOVA) نتایج برای تجزیه و تحلیل آماری نتایج استفاده شد. نتایج OEC نشان داد که در بین متغیرها، برای پلیمر ABS پارامتر زمان تاخیر بیشترین تاثیر را روی مشخصه کیفی محصول تولیدی داشته است و پس از آن دمای قالب و زمان نگهداری به ترتیب بر روی فرایند قالبگیری تزریقی به کمک آب موثر بوده اند ودر پلیمر PP فاکتور زمان نگهداری موثرترین فاکتور بر روی مشخصه کیفی محصول تولیدی بوده و پس از آن به ترتیب زمان تاخیر و دمای قالب بر مشخصه کیفی تاثیر داشته اند.
كلید واژه: قالب گیری تزریقی به کمک آب، بهینه سازی، طراحی آزمایشات به روش تاگوچی، معیارهای چندگانه

توضیحات بیشتر