فایل ورد عوامل موثر بر گرايش نوجوانان و جوانان پسر شهرستان کرج به مصرف مواد مخدر

لینک دانلود

 فایل ورد عوامل موثر بر گرايش نوجوانان و جوانان پسر شهرستان کرج به مصرف مواد مخدر دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عوامل موثر بر گرايش نوجوانان و جوانان پسر شهرستان کرج به مصرف مواد مخدر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عوامل موثر بر گرايش نوجوانان و جوانان پسر شهرستان کرج به مصرف مواد مخدر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عوامل موثر بر گرايش نوجوانان و جوانان پسر شهرستان کرج به مصرف مواد مخدر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي)

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف: در این پژوهش عوامل و متغیرهایی نظیر: خانواده، همسالان، ماهواره، اینترنت، هنرمندان، ورزشکاران و دریافتی ماهیانه (پول توجیبی) نوجوان از خانواده به عنوان عوامل تاثیرگذار بر گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر تعیین شده كه به بررسی آن خواهیم پرداخت.روش: نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی از نوع پیمایشی است، جامعه آماری 100 نفر از جوانان و نوجوانان زیر 25 سال دو کمپ ترک اعتیاد شهرستان کرج به صورت تمام شمار هستند، ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است كه اساتید و صاحب نظران روایی آن را تایید نموده اند همچنین پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (=0.75) تعیین گردیده و از آزمون رگرسیون به تجزیه و تحلیل سوال ها و فرضیه ها پرداخته اند.یافته ها: عوامل اقتصادی، رسانه های جمعی، گروه های مرجع، نهادهای اجتماعی به ترتیب در گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر تاثیر دارند.نتیجه گیری: برای کاهش گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر پیشنهاد می شود، نهادهای مختلف اجتماعی (خانواده، مدرسه، جامعه) با ایجاد تفریح های سالم، تغییر برنامه های موجود در رسانه ها، رفع محدودیت های گروه های مرجع داخلی، ارتقای سطح تحصیلات خانواده ها، توجه والدین به فرزندان و مراقبت در عضویت گروه همسالان در جهت پیشگیری جدی توجه لازم را داشته باشند از سوی دیگر سازمان ناجا با تشکیل پلیس نوجوانان و رسیدگی بیشتر به وضعیت این قشر، در جهت پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر اقدام های لازم را به عمل آورد.
كلید واژه: گرایش به مواد اعتیادآور، نوجوانان و جوانان، مواد مخدر، گروه های همسالان، گروه های مرجع، رسانه های جمعی و سطح درآمد، پول توجیبی

توضیحات بیشتر