فایل ورد ارزيابي نظام موجود نگهداري و تعميرات در واحد خودرويي ناجا

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي نظام موجود نگهداري و تعميرات در واحد خودرويي ناجا دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي نظام موجود نگهداري و تعميرات در واحد خودرويي ناجا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي نظام موجود نگهداري و تعميرات در واحد خودرويي ناجا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي نظام موجود نگهداري و تعميرات در واحد خودرويي ناجا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي)

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف: نگهداری و تعمیرات یکی از مفاهیم اساسی و تاثیرگذار در افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی هر سازمانی محسوب می شود. تحقیق حاضر با عنوان بررسی وضعیت موجود نگهداری و تعمیرات (نت) خودرویی ناجا با هدف مقایسه وضع موجود با مطلوب، در نظر دارد تا با بهره گیری از الگو اسکاپ که بر روی چهار بعد اساسی سازمان در حوزه های انسان افزار، سخت افزار، اطلاعات افزار و سازمان افزار متمرکز می شود، وضعیت موجود سیستم نگهداری و تعمیرات ناجا را مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود شکاف معنادار با وضع مطلوب ضمن تعیین فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب، هریک از مولفه های مذکور، راهکارهای عملی کاهش این فاصله را ارایه نماید.روش: این پژوهش مطالعه ای توصیفی - پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه 50 نفر از کارشناسان و مدیران نگهداری و تعمیرات در واحد خودرویی ناجا به صورت تمام شماری و پس از شناسایی متغیرهای تحقیق، مولفه های اصلی و عوامل متغیرها شناسایی و الگوی مفهومی، پرسش نامه تحقیق بر آن اساس تهیه و توزیع و جمع آوری شد. پس از ورود داده های حاصله در نرم افزار و تعیین پایایی ابزار سنجش، برای تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی استفاده گردید.یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که سیستم فعلی نگهداری و تعمیرات خودرویی ناجا با توجه به الزامات و ابعاد چهارگانه مطرح شده در الگو اسکاپ در هر چهار حوزه با وضع مطلوب فاصله و اختلاف معناداری دارد، و ضروری است تا بر اساس اولویت های تعیین شده در این تحقیق، نسبت به تعریف و اجرای برنامه های بهبود اقدام گردد.
كلید واژه: مدیریت آماد و پشتیبانی پلیس، انسان افزار، نگهداری و تعمیرات خودرویی، اطلاعات افزار، سخت افزار، سازمان افزار

توضیحات بیشتر