فایل ورد تاثير تئوري هاي عقلايي، طبيعي و سيستمي سازمان بر خلاقيت

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير تئوري هاي عقلايي، طبيعي و سيستمي سازمان بر خلاقيت دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير تئوري هاي عقلايي، طبيعي و سيستمي سازمان بر خلاقيت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير تئوري هاي عقلايي، طبيعي و سيستمي سازمان بر خلاقيت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير تئوري هاي عقلايي، طبيعي و سيستمي سازمان بر خلاقيت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي)

تعداد صفحات :37

زمینه وهدف: از جمله مهم ترین عوامل تسهیل و تقویت توان خلاقیت و نوآوری در سازمان، وجود ساختار مناسب و تشكیلات متناسب با اهداف مورد نظر و همسو با تئوری های سازمان و مدیریت می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تئوری های سازمان و خلاقیت است. ابتدا مبانی تئوریک تئوری های سازمان مبتنی بر سه رویکرد عقلایی، طبیعی و سیستمی بیان گردیده و سپس رابطه هر یک از تئوری ها با خلاقیت و بر اساس نظریه اندیشمندان مورد تحلیل قرار گرفته است.روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت، توصیفی است که از روش تحلیل محتوا برای تحلیل اطلاعات استفاده شده است. بر همین اساس نظریه های اندیشمندان و صاحب نظران از طریق مطالعه کتابخانه ای (مروری) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار گرفته است.یافته ها: یافته های حاصل از بررسی تئوری های سازمانی در چارچوب اصول و فرضیات سه دسته تئوری های عقلایی، طبیعی و سیستمی (ساختار، استانداردسازی، ارتباطات، کنترل، تفویض اختیار، تمرکز، انعطاف پذیری، رسمیت، آزادی عمل، قوانین و مقررات، ارتباط با محیط و ...) بیانگر تاثیر متفاوت هرکدام از آن ها بر خلاقیت کارکنان می باشد.نتیجه گیری: تئوری های مبتنی بر رویکرد عقلایی تاثیر منفی بر خلاقیت داشته و تئوری های مبتنی بر رویکرد طبیعی تاثیر مثبت بر خلاقیت دارد و مهم تر آنکه تئوری های مبتنی بر رویکرد سیستمی و باز، تاثیر بیشتری بر خلاقیت دارند و به طور اصولی انسان های خلاق و نوآور در این گونه سازمان ها متجلی می شوند. در پایان پژوهش نیز مدل مفهومی با توجه به کلید واژه های مهم ارایه گردیده است.
كلید واژه: تئوری های سازمان، خلاقیت، تئوری های عقلایی، تئوری های طبیعی، تئوری های سیستمی

توضیحات بیشتر