فایل ورد نقش پيشگيرانه مديريت انتظامي در جلوگيري از وقوع رفتارهاي تخريبي تماشاگران فوتبال

لینک دانلود

 فایل ورد نقش پيشگيرانه مديريت انتظامي در جلوگيري از وقوع رفتارهاي تخريبي تماشاگران فوتبال دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش پيشگيرانه مديريت انتظامي در جلوگيري از وقوع رفتارهاي تخريبي تماشاگران فوتبال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش پيشگيرانه مديريت انتظامي در جلوگيري از وقوع رفتارهاي تخريبي تماشاگران فوتبال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش پيشگيرانه مديريت انتظامي در جلوگيري از وقوع رفتارهاي تخريبي تماشاگران فوتبال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي)

تعداد صفحات :24

زمینه و هدف: سال هاست که تماشاگران فوتبال استادیوم های ورزشی را به صحنه کارزار علیه یکدیگر تبدیل می نمایند، آنان با دست زدن به کنش های جمعی تخریبی نه تنها آسیب های زیادی به اموال عمومی وارد می سازند بلکه امنیت عمومی، اقتدار پلیس و نیروهای امنیتی را با چالش روبه رو می نمایند، این تحقیق در پی آن است تا با کاوش روشمند در آرا و نظر مدیران ناجا به راهکارهایی برای از میان راندن این گونه کنش ها دست یابد.روش: در این پژوهش با استفاده از روش پیمایش مقطعی از میان مدیران و فرماندهان ناجا، نمونه ای به حجم 126 نفر انتخاب گردید. آنگاه نظر آنان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته دارای پایایی بسنده (=0.78)، سنجش شد و داده های حاصل با استفاده از آزمون دوجمله ای تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: با بهره گیری از کنترل نامحسوس، حضور فیزیکی محسوس پلیس، عوامل، اقناع و عملیات روانی می توان میزان وقوع کنش های تخریبی تماشاگران فوتبال را تقلیل داد. از میان عوامل پنج گانه مذکور سهم عملیات روانی و کنترل نامحسوس در جلوگیری از وقوع کنش های تخریبی بیش از سایر عوامل است.نتیجه گیری: از هر پنج شیوه مرسوم مدیریت رفتارهای جمعی (عملیات روانی، کنترل نامحسوس، روش های اقناع و مجاب سازی، عوامل و پلیس پرشمار محسوس) می توان برای جلوگیری از وقوع کنش های جمعی آشوبگرانه تماشاگران فوتبال استفاده کرد.
كلید واژه: رفتارهای تخریبی، تماشاگران فوتبال، پیشگیری از اوباشگری فوتبال، پیشگیری از جرم، کنترل نامحسوس، عملیات روانی، خشونت جمعی

توضیحات بیشتر