فایل ورد بررسي نقش فناوري اطلاعات در بهبود آموزش دانشگاه علوم انتظامي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش فناوري اطلاعات در بهبود آموزش دانشگاه علوم انتظامي دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش فناوري اطلاعات در بهبود آموزش دانشگاه علوم انتظامي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش فناوري اطلاعات در بهبود آموزش دانشگاه علوم انتظامي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش فناوري اطلاعات در بهبود آموزش دانشگاه علوم انتظامي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي)

تعداد صفحات :26

زمینه و هدف: با توجه به حجم گسترده مسوولیت ها و فعالیت های هر سازمان، بدون اتکا به آموزش های مستمر، رشد کمی و کیفی نیروی انسانی آن سازمان در جهت انجام موثر ماموریت ها و خدمات، حاصل نمی گردد، خصوصا در عصر رقابتی حاضر که عدم بهره گیری موثر از فناوری اطلاعات، باعث پیشی گرفتن رقبا می گردد. یکی از حوزه هایی که با بهره گیری از فناوری اطلاعات، دچار تحول بنیادین شده است، حوزه آموزش است. با توجه به نقش اساسی فناوری اطلاعات در ابعاد مختلف آموزش مانند آموزش مجازی، بهینه سازی انجام امور مختلف آموزش، سازمان ها با بهره گیری از فناوری اطلاعات، امکان اجرا موثر آموزش ها و انجام موثر فرآیندهای مختلف آموزشی به منظور تحقق اهداف سازمان را خواهند داشت. هدف تحقیق بررسی نقش فناوری اطلاعات در بهبود آموزش در دانشگاه علوم انتظامی است.روش: این تحقیق کاربردی و به روش توصیفی ـ پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری آن کارکنان مطلع در امر آموزش دانشگاه علوم انتظامی با نمونه 144 نفر در سال 1386 می باشد. داده ها با استفاده از پرسش نامه، که روایی و پایایی (=0.892) آن تایید گردید، گرد آوری و با استفاده از آزمون تی مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: فناوری اطلاعات در طراحی و برنامه ریزی، اجرا، یادگیری، ارزشیابی آموزشی و ساختار آموزش نقش موثری دارد و دانشگاه علوم انتظامی باید در این زمینه با برنامه ریزی مناسب بستر مناسبی را برای به کارگیری فناوری اطلاعات در آموزش فراهم سازد.نتیجه گیری: مهم ترین نقش این تحقیق روشن سازی تاثیر فناوری اطلاعات بر كاركردهای مختلف آموزش می باشد. دانشگاه علوم انتظامی می تواند با تشكیل گروه های كاری متخصص امور آموزش و فناوری اطلاعات موجبات شكوفایی آموزش را با به کارگیری موثر فناوری اطلاعات، فراهم سازند.
كلید واژه: فناوری اطلاعات، توسعه آموزش، نقش فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم انتظامی، آموزش

توضیحات بیشتر