فایل ورد ارتباط ويژگي هاي جمعيت شناختي بر رضايتمندي بيماران بستري از ارايه خدمات در درمانگاه هاي بيمارستان هاي نظامي

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط ويژگي هاي جمعيت شناختي بر رضايتمندي بيماران بستري از ارايه خدمات در درمانگاه هاي بيمارستان هاي نظامي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط ويژگي هاي جمعيت شناختي بر رضايتمندي بيماران بستري از ارايه خدمات در درمانگاه هاي بيمارستان هاي نظامي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط ويژگي هاي جمعيت شناختي بر رضايتمندي بيماران بستري از ارايه خدمات در درمانگاه هاي بيمارستان هاي نظامي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط ويژگي هاي جمعيت شناختي بر رضايتمندي بيماران بستري از ارايه خدمات در درمانگاه هاي بيمارستان هاي نظامي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي)

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: امروزه اهمیت رضایت بیماران و نقش محوری آنان در ارتقا مراکز ارایه دهنده خدمات سلامت، به خوبی آشکار است. مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح رضایتمندی بیماران بستری در تعدادی از بیمارستان های عمومی کشور و عوامل مرتبط با آن انجام شد.روش: در مطالعه توصیفی - مقطعی حاضر 600 بیمار بستری از شش بیمارستان نظامی در سطح کشور در سه ماهه سوم سال 1386 به صورت تصادفی انتخاب شدند. به دنبال ترخیص، چک لیستی حاوی اطلاعات پایه و پرسشنامه ارزیابی سطح رضایتمندی بیماران، در هشت بخش خدمات پزشکی، خدمات پرستاری، برخورد پرستاران، وضعیت تغذیه، امکانات رفاهی، خدمات پذیرش، ترخیص و حسابداری از تمامی بیماران تکمیل گردید.یافته ها: میانگین (انحراف معیار) نمره کلی رضایتمندی از ارایه خدمات بیمارستانی (10) 83 بود. اختلاف آماری معناداری میان نمرات رضایتمندی در بخش های مختلف ارایه خدمات بیمارستانی مشاهده شد (P<0.001). در آزمون post hoc، رضایت از نحوه ارایه خدمات پزشکی در مقایسه با برخورد پرستاران (P=0.004)، تغذیه (P<0.001)، امکانات رفاهی (P=0.001)، خدمات پذیرش (P=0.027)، ترخیص (P<0.001) و حسابداری (P=0.019)، به میزان معنادار آماری بیشتر بود. سایر زمینه ها اختلاف آماری معناداری نشان ندادند (P>0.05). نمره رضایتمندی کلی در مردان (P<0.001) و بیماران برخوردار از پوشش بیمه (P=0.006) به میزان معناداری مطلوب تر از سایرین بود.نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر بیانگر رضایتمندی مطلوب بیماران بستری، از نحوه ارایه خدمات درمانی در بیمارستان های نقاط مختلف کشور بود که می تواند به عنوان منبع مناسبی جهت ارتقا مراکز خدمات بیمارستانی، مورد استفاده مدیران و سیاست گذاران قرار گیرد.
كلید واژه: رضایت مشتری، رضایت مندی بیماران، بیمارستان های نظامی، خدمات بیمارستانی، بیماران بستری، خدمات درمانی

توضیحات بیشتر