فایل ورد شکل گيري و تکامل ساخت «ترکيبات خاص» در سبک هندي

لینک دانلود

 فایل ورد شکل گيري و تکامل ساخت «ترکيبات خاص» در سبک هندي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شکل گيري و تکامل ساخت «ترکيبات خاص» در سبک هندي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شکل گيري و تکامل ساخت «ترکيبات خاص» در سبک هندي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شکل گيري و تکامل ساخت «ترکيبات خاص» در سبک هندي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)

تعداد صفحات :17

از ویژگیهای بارز سبک هندی در سطح زبان وجود عوامل زبانی ابهام زا در شعر این دوره است. «ترکیبات خاص» که از اساسیترین عوامل ابهام زا در حوزه زبان شعر سبک هندی است، کلماتی هستند که در محور همنشینی زبان در کنار یکدیگر قرار گرفته و باعث تعقید زبان و آشنایی زدایی میشوند. کسانی که در اشعار بیدل به تحقیق و تتبع پرداخته اند، اغلب آنها وجود «ترکیبات خاص» را نتیجه ابتکار و دوراندیشی بیدل دهلوی دانسته و به تبع او اواخر سبک هندی را دوره ظهور و تکامل اینگونه عناصر میدانند. در این مقاله اشعار طالب آملی و بیدل دهلوی دو شاعر برجسته و بزرگ اوایل و اواخر شکل گیری سبک هندی در سطح زبان بررسی شده و با تکیه بر اشعار این دو شاعر ابعاد گسترده ساختاری «ترکیبات خاص» در اوایل و اواخر دوره سبک هندی و سیر شکل گیری و تکامل اینگونه ترکیبات مورد تحلیل قرار گرفته است.
كلید واژه: سبک هندی، ترکیب، طالب آملی، بیدل دهلوی

توضیحات بیشتر