فایل ورد نمود اسطوره گياه پيکري در داستانهاي کوتاه دانشور يکي از خصيصه هاي سبکي وي

لینک دانلود

 فایل ورد نمود اسطوره گياه پيکري در داستانهاي کوتاه دانشور يکي از خصيصه هاي سبکي وي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نمود اسطوره گياه پيکري در داستانهاي کوتاه دانشور يکي از خصيصه هاي سبکي وي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نمود اسطوره گياه پيکري در داستانهاي کوتاه دانشور يکي از خصيصه هاي سبکي وي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نمود اسطوره گياه پيکري در داستانهاي کوتاه دانشور يکي از خصيصه هاي سبکي وي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)

تعداد صفحات :20

داستانهای کوتاه دانشور از جهاتی چند حایز اهمیت است: نخست نوع نگارش داستان به لحاظ رویکرد به فنون داستان نویسی معاصر. دیگر به جهت وجود نشانه های معنادار و نمادین اساطیری در کنار ارایه فرهنگ عامه. این پژوهش بر آن است با تحلیل ژرف ساختی باورهای دیرینه بشر در مورد گیاه و بسامد آن در داستانهای سیمین دانشور در پی پاسخگویی به این پرسشها باشد که آیا با در نظر داشت نامیرایی و جابجایی اساطیر، میتوان در بازآفرینی شخصیتهای داستان نمود آن را یافت؟ از دیگر سو از آنجا که پدید آمدن سبک داستانی حاصل بسامدریادویا کم عناصرآن است؛ آیا میتوان این امر را جزو خصیصه سبکی دانشور محسوب داشت؟ پس از تامل در مجموعه داستانهای کوتاه مشخص گردید که از جمله اسطوره های پنهان در ضمیر ناخودآگاه جمعی دانشور، اسطوره گیاه پیکری اولیه انسان میباشد که در داستانهای او امکان برون تراوی و نمودهای گوناگون مییابد و این مقوله یکی ازخصیصه های فکری دانشور میباشد.
كلید واژه: سیمین دانشور، داستان، شخصیت، بن مایه اساطیری

توضیحات بیشتر