فایل ورد بررسي تاثير‏ ترکيب سهامداران بر محتواي اطلاعاتي سود حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير‏ ترکيب سهامداران بر محتواي اطلاعاتي سود حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير‏ ترکيب سهامداران بر محتواي اطلاعاتي سود حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير‏ ترکيب سهامداران بر محتواي اطلاعاتي سود حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير‏ ترکيب سهامداران بر محتواي اطلاعاتي سود حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي حسابداري مالي

تعداد صفحات :24

پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری گزارش شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر ‏دارد، صورت پذیرفته است. برای اندازه گیری محتوای اطلاعاتی سود سه مدل که چند جنبه مختلف محتوای اطلاعاتی سود را می سنجد، برازش شده است، به طوری که تاثیر‏پذیری بازده سهام از تغییرات سود حسابداری، سود هر سهم بر قیمت سهام و سود هر سهم بر ارزش دفتری آن به عنوان محتوای اطلاعاتی سود حسابداری فرض شده است. جامعه آماری 100 شرکت برتر بورس اوراق بهادار از لحاظ بازدهی طی سال های (1383-1378) و نمونه مورد رسیدگی شامل 39 شرکت است. مدل های مربوطه هم به صورت کلی (تاثیر‏ همه متغیرهای مستقل با هم) و هم جداگانه (بر اساس فرضیه های تحقیق) آزمون شد. نتایج آزمون کلی مدل های تحقیق عموما بیانگر عدم نقش مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری است و بیشترین تاثیر‏ بر بازده سهام را متغیرهای نسبت سود هر سهم به قیمت (E/P) و نسبت سود هر سهم به ارزش دفتری هر سهم (E/BV) و تغییرات سود حسابداری (DEarn) داشتند. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تاثیر‏ مثبت و معنادار درصد مالکیت و تمرکز سهامداران نهادی به صورت جداگانه بر بازده سهام است.
كلید واژه: ترکیب سهامداران، سرمایه گذاران نهادی، تمرکز سرمایه گذاران نهادی، محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

توضیحات بیشتر