فایل ورد رابطه مکانيزم هاي حاکميت شرکتي با کيفيت سود

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه مکانيزم هاي حاکميت شرکتي با کيفيت سود دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه مکانيزم هاي حاکميت شرکتي با کيفيت سود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه مکانيزم هاي حاکميت شرکتي با کيفيت سود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه مکانيزم هاي حاکميت شرکتي با کيفيت سود :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي حسابداري مالي

تعداد صفحات :21

این مقاله به بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می پردازد. انتظار می رود استقرار مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب، ضمن نظارت پذیرتر ساختن فرآیند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت گزارش های مالی جلوگیری کند. در تحقیق حاضر کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی آن به عنوان سنجه های کیفیت سود و دوگانگی مسوولیت ها، نسبت مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره و تعداد جلسات آن به عنوان شاخصه های حاکمیت شرکتی بررسی شده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با بیشتر شدن تعداد جلسات هیات مدیره و افزایش حضور مدیران غیرموظف در آن، کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود حسابداری افزایش یافته است. این در حالی است که بین تفکیک مسوولیت های مدیر عامل و رییس هیات مدیره از یکدیگر و کیفیت (پایداری و توان پیش بینی) سود رابطه معنی داری وجود ندارد. یافته های تحقیق حاکی از نبود رابطه معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی، به عنوان یکی از سنجه های کیفیت سود، با مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی است.
كلید واژه: حاکمیت شرکتی، کیفیت سود، پایداری سود، توان پیش بینی سود، کیفیت اقلام تعهدی

توضیحات بیشتر