فایل ورد تحليل کمي تاثير ليتولوژي و تکتونيک بر پروفيل طولي رودخانه در حوضه آبريز رودخانه مهاباد

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل کمي تاثير ليتولوژي و تکتونيک بر پروفيل طولي رودخانه در حوضه آبريز رودخانه مهاباد دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل کمي تاثير ليتولوژي و تکتونيک بر پروفيل طولي رودخانه در حوضه آبريز رودخانه مهاباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل کمي تاثير ليتولوژي و تکتونيک بر پروفيل طولي رودخانه در حوضه آبريز رودخانه مهاباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل کمي تاثير ليتولوژي و تکتونيک بر پروفيل طولي رودخانه در حوضه آبريز رودخانه مهاباد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافيا و توسعه

تعداد صفحات :22

مورفومتری رودخانه با به کارگیری نقشه های توپوگرافی و مدل ارتفاعی رقومی و داده های میدانی برای تعیین نقش تغییر مقاومت لیتولوژی و تکتونیک بر روی پروفیل طولی در حوضه آبریز رودخانه مهاباد در جنوب دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور حوضه آبریز مورد نظر به پنج بخش تقسیم شده است. آبراهه ها، بر اساس روش استرالر رتبه بندی شده اند. برای تعیین شکستگی ها پروفیل طولی هر رتبه با سازندهای زمین شناسی و تکتونیک از نقشه های زمین شناسی 1.100000 انطباق داده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در محدوده های دریاس و آگری تغییر از یک لیتولوژی مقاوم به لیتولوژی نامقاوم سبب شکستگی واضحی در پروفیل طولی شده است و شکستگی ها تنها در مرز سازندها دیده می شوند که نشان دهنده تاثیر زیاد لیتولوژی بر روی پروفیل طولی است. در محدوده های کوتر و بیطاس شکستگی ها در داخل لیتولوژی دیده می شوند و در مرز سازندها شکستگی وجود ندارد.بر اساس شاخص ژئو تکتونیکی محدوده های کوتر و بیطاس از فعالیت تکتونیکی بیشتری در مقایسه با دیگر محدوده ها برخوردارند. بر این اساس، چنین استنباط شده است که ارتباط بین بالاآمدگی ناشی از تکتونیک و تاثیر سنگ بستر روی پروفیل طولی معکوس است. بنابراین بالاآمدگی تکتونیک از تاثیر سنگ بستر بر روی پروفیل طولی می کاهد.
كلید واژه: پروفیل طولی رودخانه، تکتونیک، تحلیل کمی، لیتولوژی، رودخانه مهاباد

توضیحات بیشتر