فایل ورد پايش تغيير پوشش گياهي با استفاده از تکنيک هاي سنجش از دور در حوضه سد ايلام

لینک دانلود

 فایل ورد پايش تغيير پوشش گياهي با استفاده از تکنيک هاي سنجش از دور در حوضه سد ايلام دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پايش تغيير پوشش گياهي با استفاده از تکنيک هاي سنجش از دور در حوضه سد ايلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پايش تغيير پوشش گياهي با استفاده از تکنيک هاي سنجش از دور در حوضه سد ايلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پايش تغيير پوشش گياهي با استفاده از تکنيک هاي سنجش از دور در حوضه سد ايلام :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافيا و توسعه

تعداد صفحات :21

پایش تغییر عموما جهت ارزیابی فرآیندهای طبیعی، از قبیل اثرات بلندمدت تغییر اقلیم که ناشی از علل نجومی است و همچنین فرآیندهای کوتاه مدت که شامل توالی پوشش گیاهی و فرآیندهای ژئومورفولوژیکی است صورت می گیرد. همچنین، پایش تغییر جهت ارزیابی اثرات ناشی از فعالیت های انسانی از قبیل جنگل زدایی، کشاورزی و شهرسازی مورد استفاده قرار می گیرد. همانگونه که تغییرات محیطی انعکاس دهنده وضعیت مدیریت اراضی است، روش های پایش تغییر می تواند به ارزیابی این عملیات کمک کند. در این مطالعه تصاویر سنجنده (MSS) سال 1976 و لندست (ETM+) سال 2002 با استفاده از چهار تکنیک پایش تغییر در حوضه سد ایلام با مساحت 476.751 کیلومتر مربع آنالیز شده اند. تکنیک های پایش تغییر مورد استفاده در این مطالعه شامل تفاضل تصویر، نسبت گیری تصویر، تفاضل تجزیه مولفه اصلی و تفاضل تجریه مولفه اصلی استاندارد شده، بوده اند. با توجه به اینکه تکنیک های پایش تغییر مورد استفاده در این مطالعه نیازمند تعیین آستانه هستند جهت تعیین آستانه از روش آماری استفاده شده است و بر این اساس مشخص شده است که آستانه تغییر در منطقه مورد مطالعه با 1 انحراف از میانگین قرار داشته است. پس از تعیین آستانه تغییر، مناطق دارای تغییرات کاهشی، افزایشی و بدون تغییر مشخص گردیده است. جهت ارزیابی دقت تکنیک های پایش تغییر پس از برداشت واقعیات زمینی که از طریق بازدید میدانی و تصاویر ماهواره ای Google Earth به دست آمد، از دقت کل و ضریب کاپا استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که روش تفاضل باند قرمز با دقت کل 89 و ضریب کاپای 0.82 از بین تکنیک های پایش تغییر مورد استفاده در این مطالعه بیشترین دقت و روش نسبت گیری باند مادون قرمز نزدیک با دقت کل 64.5 و ضریب کاپای 0.34 کمترین دقت را در پایش تغییرات پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه داشته اند.
كلید واژه: پایش تغییر، سنجش از دور، تفاضل تصویر، نسبت گیری تصویر، تجزیه مولفه اصلی، آستانه تغییر

توضیحات بیشتر