فایل ورد ارزيابي پايداري توسعه روستايي مطالعه موردي: شهرستان کميجان

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي پايداري توسعه روستايي مطالعه موردي: شهرستان کميجان دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي پايداري توسعه روستايي مطالعه موردي: شهرستان کميجان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي پايداري توسعه روستايي مطالعه موردي: شهرستان کميجان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي پايداري توسعه روستايي مطالعه موردي: شهرستان کميجان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافيا و توسعه

تعداد صفحات :26

روند تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چند دهه اخیر ایران و گوناگونی بستر جغرافیایی، موجب شکل گیری نظام فضایی نامتعادل در سطح سکونتگاه های روستایی شده است. گرچه تقویت سلسله مراتبی سکونتگاه ها در راستای ساماندهی مطلوب فضاهای روستایی اهمیت زیادی دارد، اما در برنامه های عمرانی برای تحقق این مهم به دلیل تاکید بر شاخص های خدماتی، نتایج مطلوبی به دست نیامده است. مقاله حاضر درصدد است با رویکردی همه جانبه و در قالب روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی، سطح پایداری توسعه و عوامل موثر بر آن را در 49 سکونتگاه روستایی شهرستان کمیجان مشخص سازد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 430 نفر و تلفیق و ترکیب معیارها و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده روش های شاخص های وزنی و آزمون های مناسب در نرم افزار spss انجام شده است. بر اساس آزمون t استیودنت، سطح پایداری تمامی سکونتگاه ها به طور معناداری کمتر از حد مورد انتظار است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که بعد اجتماعی با ضریب تعیین 0.752، بیشترین تاثیر را بر سطح پایداری سکونتگاه ها داشته است. بر اساس نتایج فن تحلیل عاملی به منظور پایدارسازی سکونتگاه های مورد مطالعه، ارتقای مشارکت مردم در تصمیم گیری محلی، سهولت دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی، آموزشی و اقتصادی، مقاوم سازی مساکن، ساماندهی دفع زباله، افزایش بازده تولید و سطح اشتغال گریزناپذیر هستند.
كلید واژه: ارزیابی پایداری، ارزیابی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، روستاهای کمیجان

توضیحات بیشتر